Language of document :

Kanne 29.9.2008 - AKKA/LAA v. komissio

(Asia T-414/08)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība (AKKA/LAA) (Riika, Latvia) (edustaja: asianajaja M. Favart)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

EY 81 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan mukaisesta menettelystä (asia COMP/C2/38.698 - CISAC) 16.7.2008 tehdyn komission päätöksen 3 artikla on kumottava, ja

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Nostamallaan kanteella kantaja vaatii EY 81 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan mukaisesta menettelystä (asia COMP/C2/38.698 - CISAC) 16.7.2008 tehdyn komission päätöksen K(2008) 3435 sellaisen 3 artiklan kumoamista EY 230 artiklan nojalla, jonka mukaan 24 CISACiin1 kuuluvaa ETA-alueella sijaitsevaa järjestöä, kantaja mukaan luettuna, noudattivat yhdenmukaistettua menettelytapaa, kun ne "sovittivat yhteen vastavuoroisten edustussopimusten alueellisia rajoituksia tavalla, joka rajoittaa käyttöluvan yhteisvalvontajärjestön kotimaan alueelle".

Pääasialliset perusteet ja perustelut ovat samanlaiset tai samat kuin asiassa T-413/08 esitetyt.

____________

1 - Tekijänoikeusjärjestöjen kansainvälinen katto-organisaatio (CISAC).