Language of document :

Acțiune introdusă la 29 septembrie 2008 - AKKA/LAA/Comisia

(Cauza T-414/08)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība (AKKA/LAA) (Riga, Letonia) (reprezentant: M. Favart, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităţilor Europene

Concluziile reclamantei

Anularea articolului 3 din Decizia Comisiei din 16 iulie 2008 privind o procedură de aplicare a articolului 81 CE și a articolului 53 SEE (cauza COMP/C2/38.698 - CISAC) și

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Prin prezenta acțiune, reclamanta solicită, în temeiul articolului 230 CE, anularea articolului 3 din Decizia Comisiei din 16 iulie 2008 privind o procedură de aplicare a articolului 81 CE și a articolului 53 SEE (cauza COMP/C2/38.698 - CISAC), potrivit căruia un număr de 24 de societăți membre ale CISAC1, inclusiv reclamanta, au participat la o practică concertată, "coordonând delimitările teritoriale ale mandatelor de reprezentare reciprocă pe care și le acordă într-un mod care limitează o licenţă la teritoriul naţional al fiecărei societăţi de gestiune colectivă".

Principalele motive și argumente sunt similare sau identice cu cele invocate în cauza T-413/08.

____________

1 - Confederaţia Internaţională a Societăţilor de Autori și Compozitori ("CISAC").