Language of document :

Tožba, vložena 29. septembra 2008 - AKKA/LAA proti Komisiji

(Zadeva T-414/08)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība (AKKA/LAA) (Riga, Latvija) (zastopnik: M. Favart, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predloga tožeče stranke

Člen 3 Odločbe Komisije z dne 16. julija 2008 v zvezi s postopkom na podlagi člena 81 ES in člena 53 EGP (zadeva COMP/C2/38698 - CISAC) naj se razglasi za ničnega;

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

S to tožbo tožeča stranka predlaga, naj se v skladu s členom 230 ES za ničnega razglasi člen 3 Odločbe Komisije C(2008) 3435 konč. z dne 16. julija 2008 v zvezi s postopkom na podlagi člena 81 ES in člena 53 EGP (zadeva COMP/C2/38698 - CISAC), v kateri je navedeno, da je 24 članov CISAC1, ki imajo sedež v EGP, vključno s tožečo stranko, sodelovalo pri usklajenem ravnanju, "s tem da so uskladili ozemeljske razmejitve v zvezi s pooblastili za vzajemno predstavništvo, ki so si jih med seboj podelile, tako da so bile licence omejene na nacionalno ozemlje vsake od kolektivnih društev organizacij".

Bistveni tožbeni razlogi in trditve so podobni ali enaki kot v zadevi T-413/08.

____________

1 - Nanaša na Mednarodno konfederacijo društev avtorjev in skladateljev (v nadaljevanju: CISAC).