Language of document :

Üldkohtu 27. märtsi 2014. otsus – Saint-Gobain Glass France jt versus komisjon

(kohtuasjad T-56/09 ja T-73/09)1

(Konkurents – Keelatud kokkulepped –Euroopa autoklaasiturg – EÜ artikli 81 rikkumise tuvastamise otsus – Turgude jagamise ja tundliku äriteabe vahetamise kokkulepped – Määrus (EÜ) nr 1/2003 – Õigusvastasuse väide – Trahvid – 2006. aasta suuniste trahvide arvutamise meetodi kohta tagasiulatuv kohaldamine – Müügiväärtus – Korduv rikkumine – Lisasumma – Rikkumise süükspandavus – Trahvi ülempiir – Kontserni konsolideeritud käive)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Saint-Gobain Glass France SA (Courbevoie, Prantsusmaa); Saint-Gobain Sekurit Deutschland GmbH & Co. KG (Aix-la-Chapelle, Saksamaa); Saint-Gobain Sekurit France SAS (Thourotte, Prantsusmaa) (esindajad: dvokaadidB. van de Walle de Ghelcke, B. Meyring, E. Venot ja M. Guillaumond, hiljem advokaadid B. Van de Walle de Ghelcke, B. Meyring ja E. Venot) (kohtuasi T-56/09) ja Compagnie de Saint-Gobain SA (Courbevoie) (esindajad: advokaadid P. Hubert ja E. Durand) (kohtuasi T-73/09)

Kostjad: Euroopa Komisjon (esindajad: A. Bouquet, F. Castillo de la Torre, M. Kellerbauer ja N. von Lingen ning hiljem A. Bouquet, F. Castillo de la Torre, M. Kellerbauer ja F. Ronkes Agerbeek)

Menetlusse astuja kostja nõuete toetuseks: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: E. Karlsson ja F. Florindo Gijón)

Ese

Nõue tühistada hagejaid puudutavas osas komisjoni 12. novembri 2008. aasta otsus K(2008) 6815 (lõplik) EÜ asutamislepingu artiklis 81 ja EMP lepingu artiklis 53 sätestatud menetluse kohta (juhtum COMP/39.125 – Autoklaas), mida on muudetud komisjoni 11. veebruari 2009. aasta otsusega K(2009) 863 lõplik ja 28. veebruari 2013. aasta otsusega K (2013) 1118 lõplik, ning teise võimalusena tühistada selle otsuse artikkel 2 osas, milles hagejatele määratakse trahv, või kolmanda võimalusena nõue vähendada selle trahvi summat.

Resolutsioon

1)    Liita kohtuasjad T-56/09 ja T-73/09 kohtuotsuse huvides.

2)    Määrata trahviks, mis määrati solidaarselt äriühingutele Saint-Gobain Glass France SA, Saint-Gobain Sekurit Deutschland GmbH & Co. KG, Saint-Gobain Sekurit France SAS ja Compagnie de Saint-Gobain SA komisjoni 12. novembri 2008. aasta otsuse K(2008) 6815 (lõplik) EÜ asutamislepingu artiklis 81 ja EMP lepingu artiklis 53 sätestatud menetluse kohta (juhtum COMP/39.125 – Autoklaas), mida on muudetud komisjoni 11. veebruari 2009. aasta otsusega K(2009) 863 lõplik ja 28. veebruari 2013. aasta otsusega K (2013) 1118 lõplik artikli 2 punktis b, summa 715 miljonit eurot.

3)    Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

4)    Jätta poolte kohtukulud nende endi kanda, välja arvatud Euroopa Liidu Nõukogu kohtukulud, mis mõistetakse välja äriühingutelt Saint-Gobain Glass France, Saint-Gobain Sekurit Deutschland ja Saint-Gobain Sekurit France.

____________

____________

1     ELT C 90, 18.4.2009.