Language of document :

Presuda Općeg suda od 27. ožujka 2014. – Saint-Gobain Glass France i dr.

protiv Komisije

(Predmeti T-56/09 i T-73/09)1

(„Tržišno natjecanje – Zabranjeni sporazumi – Europsko tržište automobilskog stakla – Odluka kojom se utvrđuje povreda članka 81. UEZ-a – Sporazumi o podjeli tržišta i razmjeni tržišno osjetljivih informacija – Uredba (EZ) br. 1/2003 – Prigovor nezakonitosti – Novčane kazne – Retroaktivna primjena Smjernica o metodi za utvrđivanje kazni iz 2006. – Vrijednost prodaje – Ponavljanje povrede – Dodatni iznos – Pripisivanje protupravnog ponašanja – Gornja granica novčane kazne – Ukupni prihod grupe“)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelji: Saint-Gobain Glass France SA (Courbevoie, Francuska); Saint-Gobain Sekurit Deutschland GmbH & Co. KG (Aachen, Njemačka); Saint-Gobain Sekurit France SAS (Thourotte, Francuska) (zastupnici: B. van de Walle de Ghelcke, B. Meyring, E. Venot i M. Guillaumond, zatim B. Van de Walle de Ghelcke, B. Meyring i E. Venot, odvjetnici) (predmet T-56/09); i Compagnie de Saint-Gobain SA (Courbevoie) (zastupnici: P. Hubert i E. Durand, odvjetnici) (predmet T-73/09)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: A. Bouquet, F. Castillo de la Torre, M. Kellerbauer i N. von Lingen, zatim A. Bouquet, F. Castillo de la Torre, M. Kellerbauer i F. Ronkes Agerbeek, agenti)

Intervenijent koji podupire tuženika: Vijeće Europske unije (zastupnici: E. Karlsson i F. Florindo Gijón, agenti)

Predmet

Zahtjevi za poništenje Odluke Komisije C (2008) 6815 final od 12. studenoga 2008. koja se odnosi na postupak primjene članka 81. [UEZ-a] i članka 53. Sporazuma o EGP-u (COMP/39.125 – Automobilsko staklo), kako je izmijenjena Odlukom Komisije C (2009) 863 final od 11. veljače 2009. i Odlukom C (2013) 1118 final od 28. veljače 2013., u dijelu u kojem se ona odnosi na tužitelje, te, podredno, zahtjev za poništenje članka 2. te odluke u dijelu u kojem se izriče novčana kazna tužiteljima ili, podredno, zahtjevi za smanjenje te novčane kazne. IzrekaPredmeti T-56/09 i T-73/09 spajaju se u svrhu presude.Novčana kazna izrečena solidarno Saint-Gobain Glass France SA, Saint-Gobain Sekurit Deutschland GmbH & Co. KG, Saint-Gobain Sekurit France SAS i Compagnie de Saint-Gobain SA u članku 2. točki (b) Odluke Komisije C (2008) 6815 final od 12. studenoga 2008. koja se odnosi na postupak primjene članka 81. [UEZ-a] i članka 53. Sporazuma o EGP-u (COMP/39.125 – Automobilsko staklo), kako je izmijenjena Odlukom Komisije C (2009) 863 final od 11. veljače 2009. i Odlukom C (2013) 1118 final od 28. veljače 2013., utvrđuje se na 715 milijuna eura.U preostalom dijelu tužbe se odbijaju.Svaka stranka snosit će vlastite troškove, osim Vijeća Europske unije, čije će troškove snositi Saint-Gobain Glass France, Saint-Gobain Sekurit Deutschland i Saint-Gobain Sekurit France.