Language of document :

A Törvényszék 2014. március 27-i ítélete – Saint-Gobain Glass France és társai kontra Bizottság

(T-56/09. és T-73/09. sz. ügyek)1

(„Verseny – Kartellek – A járműüveg európai piaca – Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat – Piacfelosztó és kereskedelmi szempontból érzékeny információk cseréjében való megállapodás – 1/2003/EK rendelet – Jogellenességi kifogás – Bírságok – A 2006. évi bírságkiszabási iránymutatás visszaható hatályú alkalmazása – Az értékesítések értéke – Visszaesés – Kiegészítő összeg – A jogsértő magatartás betudhatósága – A bírság felső határa – A csoport konszolidált forgalma”)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Saint-Gobain Glass France SA (Courbevoie, Franciaország); Saint-Gobain Sekurit Deutschland GmbH & Co. KG (Aachen, Németország); Saint-Gobain Sekurit France SAS (Thourotte, Franciaország) (képviselők kezdetben: B. van de Walle de Ghelcke, B. Meyring, E. Venot és M. Guillaumond, később: B. Van de Walle de Ghelcke, B. Meyring és E. Venot ügyvédek) (T-56/09. sz. ügy); és Compagnie de Saint-Gobain SA (Courbevoie) (képviselők: P. Hubert és E. Durand ügyvédek) (T-73/09. sz. ügy)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők kezdetben: A. Bouquet, F. Castillo de la Torre, M. Kellerbauer és N. von Lingen, később: A. Bouquet, F. Castillo de la Torre, M. Kellerbauer és F. Ronkes Agerbeek meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozó: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: E. Karlsson et F. Florindo Gijón meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A 2009. február 11-i C(2009) 863 végleges bizottsági határozattal és a 2013. február 28-i C(2013) 1118 végleges határozattal módosított, az [EK] 81. cikk és az EGT-Megállapodás 53. cikke alkalmazására vonatkozó eljárásban (COMP/39.125 – „járműipari üvegˮ-ügy) 2008. november 12-én hozott C(2008) 6815 végleges bizottsági határozatnak a felpereseket érintő részében történő megsemmisítése iránti kérelmek, valamint másodlagosan e határozat 2. cikkének megsemmisítése iránti kérelem, amennyiben ez a felperesekkel szemben bírságot szab ki, illetve harmadlagosan e bírság összegének csökkentése iránti kérelmek.Az ítélet rendelkező részeA Törvényszék a T-56/09. és T-73/09. sz. ügyeket ítélethozatal céljából egyesíti.A Törvényszék a Saint-Gobain Glass France SA-val, a Saint-Gobain Sekurit Deutschland GmbH & Co. KG-val, a Saint-Gobain Sekurit France SAS-szal és a Compagnie de Saint-Gobain SA-val szemben a 2009. február 11-i C(2009) 863 végleges bizottsági határozattal és a 2013. február 28-i C(2013) 1118 végleges határozattal módosított, az [EK] 81. cikk és az EGT-Megállapodás 53. cikke alkalmazására vonatkozó eljárásban (COMP/39.125 – „járműipari üvegˮ-ügy) 2008. november 12-én hozott C(2008) 6815 végleges bizottsági határozat 2. cikkének b) pontjában együttesen és egyetemlegesen kiszabott bírság összegét 715 millió euróban állapítja meg.A Törvényszék a kereseteket ezt meghaladó részükben elutasítja.Mindegyik fél maga viseli saját költségeit, kivéve az Európai Unió Tanácsát, amelynek költségei a Saint-Gobain Glass France-ot, a Saint-Gobain Sekurit Deutschlandot és a Saint-Gobain Sekurit France-ot terhelik.