Language of document :

Žalba koju je 24. ožujka 2017. podnijela Europska unija, koju zastupa Sud Europske unije, protiv presude Općeg suda (treće prošireno vijeće) od 1. veljače 2017. u predmetu T-479/14, Kendrion protiv Europske unije

(predmet C-150/17 P)

Jezik postupka: nizozemski

Stranke

Žalitelj: Europska unija, koju zastupa Sud Europske unije (zastupnici: J. Inghelram i E. Beysen)

Druge stranke u postupku: Kendrion NV, Europska komisija

Zahtjevi

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

poništi točku 1. izreke pobijane presude;

odbije zahtjev koji je Kendrion podnio u prvom stupnju za naknadu navodno nastale štete i podredno, u krajnjem slučaju, smanji iznos štete na 175.709,87 eura;

Kendrionu naloži snošenje troškova.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog svojoj žalbi žalitelj ističe tri žalbena razloga:

Opći sud je prilikom tumačenja pojma „uzročno-posljedična veza” počinio pogrešku koja se tiče prava time što je povredu razumnog roka za donošenje presude smatrao odlučujućim uzrokom navodne imovinske štete koja se sastoji od plaćanja troškova za bankovno jamstvo, iako je prema ustaljenoj sudskoj praksi poduzetnikova odluka da ne plati novčanu kaznu tijekom postupka koji se vodi pred sudom Unije odlučujući uzrok za plaćanje takvih troškova.

Opći sud je prilikom tumačenja pojma „šteta” počinio pogrešku koja se tiče prava time što je u vezi s plaćanjem troškova za bankovno jamstvo odbio primijeniti iste pretpostavke za navodnu imovinsku štetu poput pretpostavki koje je naveo u vezi s plaćanjem kamata za novčanu kaznu, to jest da je tužitelj u prvom stupnju morao dokazati da je financijsko opterećenje u vezi s plaćanjem kamata bilo veće od prednosti koju je mogao steći time što nije platio novčanu kaznu.

Opći sud je prilikom određivanja razdoblja u kojemu je nastala navodna imovinska šteta počinio pogrešku koja se tiče prava i pogrešku u obrazloženju time što je bez navođenja razloga smatrao da bi razdoblje u kojemu je nastala navodna imovinska šteta u vezi s plaćanjem troškova za bankovno jamstvo moglo biti drukčije od razdoblja koje je Opći sud postavio za protupravno ponašanje koje je navodno dovelo do te štete.

____________