Language of document :

A Törvényszék (kibővített harmadik tanács) T-479/14. sz., Kendrion kontra Európai Unió ügyben 2017. február 1-jén hozott ítélete ellen az Európai Unió Bírósága által képviselt Európai Unió által 2017. március 24-én benyújtott fellebbezés

(C-150/17. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: holland

Felek

Fellebbező: az Európai Unió, melyet az Európai Unió Bírósága képvisel (képviselők: J. Inghelram és E. Beysen meghatalmazottak)

A többi fél az eljárásban: Kendrion NV, Európai Bizottság

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül a megtámadott ítélet rendelkező részének 1) pontját;

a Kendrion által első fokon benyújtott, az őt állítólagosan ért kár megtérítése iránti kérelmet utasítsa el, illetve másodlagosan e kár összegét 175 709,87 euróra csökkentse;

a Kendriont kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Fellebbezésének alátámasztása érdekében a fellebbező három jogalapra hivatkozik.

A Törvényszék az „okozati összefüggésˮ fogalmának értelmezésekor tévesen alkalmazta a jogot, mivel úgy tekintette, hogy az észszerű időn belüli határozathozatal elvének megsértése volt a bankgarancia-költségek fizetésében álló állítólagos vagyoni kár döntő oka, noha az állandó ítélkezési gyakorlat értelmében az ilyen költségek fizetésének döntő oka a vállalkozás azon saját döntése, hogy az uniós bíróság előtti eljárás ideje alatt nem fizeti meg a bírságot.

A Törvényszék a „kárˮ fogalmának értelmezésekor tévesen alkalmazta a jogot, mivel megtagadta azt, hogy a bankgarancia-költségek fizetésével összefüggő állítólagos vagyoni kárra ugyanazon feltételeket alkalmazza, mint amelyeket a bírság összege után járó kamatok megfizetésével összefüggésben fogalmazott meg, azaz hogy az elsőfokú eljárás felperesének kell bizonyítania, hogy a kamatfizetéssel kapcsolatos pénzügyi teher meghaladta azt az előnyt, amelyet abból húzhatott, hogy nem fizette meg a bírságot.

A Törvényszék az állítólagos vagyoni kár bekövetkezése időszakának meghatározásakor tévesen alkalmazta a jogot, valamint megsértette az indokolási kötelezettséget, mivel magyarázat nélkül abból indult ki, hogy azon időszak, amely során a bankgarancia-költségek fizetésében álló állítólagos vagyoni kár bekövetkezett, eltérhet attól az időszaktól, amely vonatkozásában a Törvényszék az állítólag e kárt okozó jogellenes magatartás fennállását megállapította.

____________