Language of document :

2017 m. kovo 24 d. Europos Sąjungos, atstovaujamos Europos Sąjungos Teisingumo Teismo, pateiktas apeliacinis skundas dėl 2017 m. vasario 1 d. Bendrojo Teismo (trečioji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo byloje T-479/14, Kendrion / Europos Sąjunga

(Byla C-150/17 P)

Proceso kalba: nyderlandų

Šalys

Apeliantė: Europos Sąjunga, atstovaujama Europos Sąjungos Teisingumo Teismo, atstovaujamo J. Inghelram ir E. Beysen

Kitos proceso šalys: Kendrion NV, Europos Komisija

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė prašo:

panaikinti skundžiamo sprendimo rezoliucinės dalies 1 punktą,

atmesti pirmojoje instancijoje pareikštą Kendrion reikalavimą atlyginti jos patirtą žalą arba subsidiariai sumažinti šią žalą iki 175 709,87 euro,

priteisti iš Kendrion bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama savo apeliacinį skundą, apeliantė nurodo tris pagrindus.

Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą aiškindamas sąvoką „priežastinis ryšys“, nes protingo bylos išnagrinėjimo termino pažeidimą vertino kaip svarbią turtinės žalos, kurią sudaro su banko garantija susijusios išlaidos, atsiradimo priežastį, nors pagal suformuotą jurisprudenciją įmonės sprendimas nemokėti baudos, kol vyksta procesas Sąjungos teisme, yra svarbi priežastis sumokėti tokias išlaidas.

Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą aiškindamas sąvoką „žala“, nes atsisakė dėl su banko garantija susijusių išlaidų mokėjimo atsiradusiai turtinei žalai taikyti tuos pačius reikalavimus kaip ir keliami palūkanų nuo baudos mokėjimui, t. y. ieškovė pirmojoje instancijoje turėjo įrodyti, kad finansinė našta dėl palūkanų mokėjimo buvo didesnė už naudą, kurią ji galėjo gauti nemokėdama baudos.

Bendrasis Teismas padarė teisės ir motyvavimo klaidą nustatydamas laikotarpį, per kurį atsirado nurodyta turtinė žala, nes nenurodęs pagrindų padarė išvadą, kad laikotarpis, per kurį atsirado dėl su banko garantija susijusių išlaidų patirta turtinė žala, gali būti kitas nei laikotarpis, kurį, kaip nustatė Bendrasis Teismas, truko neteisėtas elgesys, lėmęs šią žalą.

____________