Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 24. ožujka 2017. uputio High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Ujedinjena Kraljevina) – Swedish Match AB protiv Secretary of State for Health

(predmet C-151/17)

Jezik postupka: engleski

Sud koji je uputio zahtjev

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Swedish Match AB

Tuženik: Secretary of State for Health

Prethodna pitanja

Jesu li članak 1. točka (c) i članak 17. Direktive 2014/40/EU1 nevaljani zbog:

povrede općeg načela Europske unije o zabrani diskriminacije;

povrede općeg načela Europske unije o proporcionalnosti;

povrede članka 5. stavka 3. UEU-a i načela Europske unije o supsidijarnosti;

povrede članka 296. stavka 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU);

povrede članaka 34. i 35. UFEU-a; i

povrede članaka 1., 7. i 35. Povelje Europske unije o temeljnim pravima.

____________

1 Direktiva 2014/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica o proizvodnji, predstavljanju i prodaji duhanskih i srodnih proizvoda i o stavljanju izvan snage Direktive 2001/37/EZ (SL 2014., L 127, str. 1.).