Language of document :

Pritožba, ki jo je Evropska unija, ki jo zastopa Sodišče Evropske unije, vložila 5. aprila 2017 zoper sodbo Splošnega sodišča (tretji razširjeni senat) z dne 17. februarja 2017 v zadevi T-40/15, ASPLA in Armando Álvarez/Evropska unija

(Zadeva C-174/17 P)

Jezik postopka: španščina

Stranke

Pritožnica: Evropska unija, ki jo zastopa Sodišče Evropske unije (zastopniki: J. Inghelram, Á. M. Almendros Manzano in P. Giusta, agenti)

Druge stranke v postopku: Plásticos Españoles, S.A. (ASPLA), Armando Álvarez S.A. in Evropska komisija

Predlogi

Razveljavitev točke 1 izreka izpodbijane sodbe;

zavrnitev predloga družb ASPLA in Armando Álvarez na prvi stopnji za pridobitev zneska v višini 3.495.038,66 EUR iz naslova škode, ki naj bi jima nastala zaradi neupoštevanja razumnega roka sojenja, kot neutemeljen.

naložitev plačila stroškov družbama ASPLA in Armando Álvarez.

Pritožbena razloga in bistvene trditve

Prvi pritožbeni razlog se nanaša na napačno uporabo prava, ki naj bi jo Splošno sodišče storilo pri razlagi pojma vzročne zveze, saj je menilo, da je bilo neupoštevanje razumnega roka sojenja odločilen vzrok za zatrjevano premoženjsko škodo, ki izvira iz plačila stroškov bančne garancije, čeprav je v skladu z ustaljeno sodno prakso odločilen vzrok za plačilo teh stroškov to, da se podjetje odloči, da ne bo plačalo globe do konca postopka pred sodiščem Unije.

Drugi pritožbeni razlog se nanaša na napačno uporabo prava pri razlagi pojma škode, saj Splošno sodišče za domnevno premoženjsko škodo, ki izvira iz plačila stroškov bančne garancije, ni uporabilo iste zahteve, kot jo je naložilo v zvezi z domnevno premoženjsko škodo, ki izvira iz plačila obresti na znesek globe, to je znesek, glede katerega sta morali tožeči stranki na prvi stopnji dokazati, da je finančno breme zaradi zadnjenavedenega plačila presegalo ugodnost, ki sta je bili lahko deležni zaradi neplačila globe.

____________