Language of document :

Tužba podnesena 4. travnja 2017. – Europska komisija protiv Portugalske Republike

(predmet C-170/17)

Jezik postupka: portugalski

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: N. Yerrell i P. Costa de Oliveira, agenti)

Tuženik: Portugalska Republika

Tužbeni zahtjev

Europska komisija od Suda zahtijeva da:

utvrdi da je Portugalska Republika izdavanjem posebnih nacionalnih vozačkih dozvola za vozila uključena u harmoniziranu kategoriju AM povrijedila obveze koje ima na temelju članka 4. stavaka 1. i 2. i članka 7. stavka 2. točke (a) Direktive 2006/126/EZ1 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o vozačkim dozvolama.

utvrdi da je Portugalska Republika povrijedila obveze koje ima na temelju članka 7. stavka 5. točke (b) Direktive 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o vozačkim dozvolama jer nije osigurala to da ista osoba bude nositelj samo jedne vozačke dozvole.

Portugalskoj Republici naloži snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Kada je riječ o obvezama koje Portugalska Republika ima na temelju članka 4. stavaka 1. i 2., članka 7. stavka 2. točke (a) i članka 7. stavka 5. točke (b) Direktive, Komisija smatra da ona nije poduzela potrebne mjere u roku koji joj je određen u obrazloženom mišljenju. K tome, sama portugalska administracija priznaje da nije poduzela spomenute mjere napominjući u svojem dopisu od 15. prosinca 2016. da će u budućnosti mijenjati zakonodavstvo u tom smislu.

____________

1 SL 2006., L 403, str. 18. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 7., svezak 8., str. 107.)