Language of document :

2017. április 4-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Portugál Köztársaság

(C-170/17. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: portugál

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: N. Yerrell és P. Costa de Oliveira meghatalmazottak)

Alperes: Portugál Köztársaság

Kereseti kérelmek

A Bíróság állapítsa meg, hogy a Portugál Köztársaság – mivel speciális nemzeti vezetői engedélyeket bocsátott ki az AM harmonizált kategóriába tartozó járművek vezetésére – nem teljesítette a vezetői engedélyekről szóló, 2006. december 20-i 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 4. cikkének (1) és (2) bekezdéséből, valamint 7. cikke (2) bekezdésének a) pontjából eredő kötelezettségeit;

A Bíróság állapítsa meg, hogy a Portugál Köztársaság – mivel nem biztosította, hogy egy személy csak egy vezetői engedéllyel rendelkezhessen - nem teljesítette a vezetői engedélyekről szóló, 2006. december 20-i 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 7. cikke (5) bekezdésének b) pontjából eredő kötelezettségeit;

A Bíróság a Portugál Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Ami a Portugál Köztársaságnak az irányelv 4. cikke (1) és (2) bekezdéséből, valamint 7. cikke (2) bekezdése a) pontjából, továbbá 7. cikke (5) bekezdése b) pontjából eredő kötelezettségeit illeti, a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a Portugál Köztársaság az indokolással ellátott véleményben kitűzött határidőn belül nem fogadta el a szükséges intézkedéseket. Ezenfelül, maga a portugál közigazgatás is elismeri, hogy nem fogadta el az említett intézkedéseket, mivel a 2016. december 15-i beadványában közli, hogy e tekintetben a jövőben jogszabályi módosításokat fog végrehajtani.

____________

1 HL 2006. L 403., 18. o.