Language of document :

Tožba, vložena 4. aprila 2017 – Evropska komisija/Portugalska republika

(Zadeva C-170/17)

Jezik postopka: portugalščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: N. Yerrell in P. Costa de Oliveira, agenta)

Tožena stranka: Portugalska republika

Predlogi tožeče stranke

Razglasi naj se, da Portugalska republika s tem, da je izdala posebna nacionalna vozniška dovoljenja za vožnjo vozil, ki spadajo pod harmonizirano kategorijo AM, ni izpolnila obveznosti iz členov 4(1) in (2) ter 7(2)(a) Direktive 2006/126/ES1 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o vozniških dovoljenjih;

razglasi naj se, da Portugalska republika s tem, da ni zagotovila, da je ena oseba imetnik samo enega vozniškega dovoljenja, ni izpolnila obveznosti iz člena 7(5)(b) Direktive 2006/126/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o vozniških dovoljenjih;

Portugalski republiki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Glede obveznosti, ki jih ima Portugalska republika na podlagi členov 4(1) in (2), 7(2)(a) in 7(5)(b) Direktive, Komisija meni, da Portugalska republika ni sprejela potrebnih ukrepov v roku, določenem v obrazloženem mnenju. Poleg tega portugalska uprava s tem, da je v dopisu z dne 15. decembra 2016 navedla, da bo v prihodnje izvedla zakonodajne spremembe v zvezi s tem, priznava, da navedenih ukrepov ni sprejela.

____________

1 UL 2006, L 403, str. 18.