Language of document :

Valitus, jonka International Management Group (IMG) on tehnyt 11.4.2017 unionin yleisen tuomioistuimen (viides jaosto) asiassa T-381/15, IMG v. komissio, 2.2.2017 antamasta tuomiosta

(Asia C-184/17 P)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittaja: International Management Group (edustaja: L. Levi, avocat)

Muu osapuoli: Euroopan komissio

Vaatimukset

Unionin yleisen tuomioistuimen 2.2.2017 asiassa T-318/15 antama tuomio on kumottava

tämän johdosta kantajan ensimmäisessä oikeusasteessa esittämät vaatimukset on hyväksyttävä ja täten

komission 8.5.2015 antama päätös, jolla evättiin IMG:ltä varainhoitoasetuksessa tarkoitetun kansainvälisen järjestön asema, on kumottava

komissio on velvoitettava korvaamaan aineellinen ja aineeton vahinko, joista ensin mainitun määräksi arvioidaan 28 miljoonaa euroa ja jälkimmäisen määräksi 1 euro

komissio on velvoitettava korvaamaan kaikki oikeudenkäyntikulut

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut kokonaisuudessaan molemmissa oikeusasteissa.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittaja vetoaa valituksensa tueksi viiteen valitusperusteeseen:

Ensimmäinen valitusperuste perustuu unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen rikkomiseen, unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen täytäntöönpanosta annettujen käytännön määräysten rikkomiseen ja puolustautumisoikeuksien loukkaamiseen sekä komission perusteluvelvollisuuden laiminlyöntiin, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen perusteluvelvollisuuden laiminlyöntiin ja asiakirja-aineiston huomioon ottamiseen vääristyneellä tavalla.

Toinen valitusperuste perustuu vuoden 2012 varainhoitoasetuksen ja delegoidun varainhoitoasetuksen rikkomiseen, ilmeiseen arviointivirheeseen, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen perusteluvelvollisuuden laiminlyöntiin ja asiakirja-aineiston huomioon ottamiseen vääristyneellä tavalla.

Kolmas valitusperuste perustuu puolustautumisoikeuksien loukkaamiseen, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen perusteluvelvollisuuden laiminlyöntiin ja asiakirja-aineiston huomioon ottamiseen vääristyneellä tavalla.

Neljäs valitusperuste perustuu suhteellisuusperiaatteen loukkaamiseen, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen perusteluvelvollisuuden laiminlyöntiin ja asiakirja-aineiston huomioon ottamiseen vääristyneellä tavalla.

Viides valitusperuste perustuu oikeusvarmuuden periaatteen loukkaamiseen, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen perusteluvelvollisuuden laiminlyöntiin ja vuoden 2012 varainhoitoasetuksen 61 artiklan rikkomiseen.

Valittaja riitauttaa myös unionin yleisen tuomioistuimen ratkaisun hylätä sen vahingonkorvausvaatimus virheellisen toiminnan puuttumisen johdosta.

Valittaja moittii unionin yleistä tuomioistuinta myös sen ratkaisusta katsoa, että komission oikeudellisen osaston lausuntoa ei voida ottaa tutkittavaksi eikä sitä voida liittää asiakirja-aineistoon.

____________