Language of document :

2017 m. balandžio 6 d. Raad van State (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje X / Belastingdienst/Toeslagen

(Byla C-175/17)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Raad van State

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: X

Atsakovė: Belastingdienst/Toeslagen

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/115/EB dėl bendrų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse (OL L 348, 2008, p. 98, toliau – Grąžinimo direktyva) 13 straipsnis, siejamas su Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 4, 18 straipsniais, 19 straipsnio 2 dalimi ir 47 straipsniu, turi būti aiškinamas taip, kad apeliacinis skundas, jeigu toks numatytas pagal nacionalinę teisę procedūroje dėl sprendimo, kuriame suformuluotas sprendimas grąžinti, kaip jis suprantamas pagal Direktyvos 2008/115/EB 3 straipsnio 4 punktą, pagal Sąjungos teisę turi turėti savaiminį stabdomąjį poveikį, jeigu trečiosios šalies pilietis nurodo, kad dėl sprendimo grąžinti vykdymo kyla rimta grėsmė, jog bus pažeistas negrąžinimo principas? Kitaip tariant: ar tokiu atveju per apeliaciniam skundui paduoti skirtą terminą arba – jei apeliacinis skundas paduotas – kol nepriimamas sprendimas dėl šio apeliacinio skundo, atitinkamo trečiosios šalies piliečio išsiuntimas neturi būti vykdomas, neįpareigojant atitinkamo trečiosios šalies piliečio pateikti dėl to atskirą prašymą?

2.    Ar 2005 m. gruodžio 1 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/85/EB, nustatančios būtiniausius reikalavimus dėl pabėgėlio statuso suteikimo ir panaikinimo tvarkos valstybėse narėse (OL L 326, 2005, p. 13, toliau – Procedūrų direktyva) 39 straipsnis, siejamas su Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 4, 18 straipsniais, 19 straipsnio 2 dalimi ir 47 straipsniu, turi būti aiškinamas taip, kad apeliacinis skundas, jeigu toks numatytas pagal nacionalinę teisę procedūroje dėl prieglobsčio prašymo, kaip jis suprantamas pagal Direktyvos 2005/85/EB 2 straipsnį, atmetimo, pagal Sąjungos teisę turi turėti savaiminį stabdomąjį poveikį? Kitaip tariant: ar tokiu atveju per apeliaciniam skundui paduoti skirtą terminą arba – jei apeliacinis skundas paduotas – kol nepriimamas sprendimas dėl šio apeliacinio skundo, atitinkamo trečiosios šalies piliečio išsiuntimas neturi būti vykdomas, neįpareigojant atitinkamo trečiosios šalies piliečio pateikti dėl to atskirą prašymą?

____________