Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Raad van State (Nizozemska) 6. aprila 2017 – X/Belastingdienst/Toeslagen

(Zadeva C-175/17)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Raad van State

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: X

Tožena stranka: Belastingdienst/Toeslagen

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali je treba člen 13 Direktive 2008/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o skupnih standardih in postopkih v državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav (UL 2008, L 348, v nadaljevanju: direktiva o vračanju), v povezavi s členi 4, 18, 19(2) in 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, razlagati tako, da mora imeti pritožba, če jo nacionalno pravo v postopkih zoper odločbe, ki vsebujejo odločbo o vrnitvi v smislu člena 3(4) Direktive 2008/115/ES, predvideva, na podlagi prava Unije samodejno odložilni učinek, če državljan tretje države navede, da bi izvršitev odločbe o vrnitvi pomenila resno tveganje za kršitev načela nevračanja? Povedano drugače: Ali se zadevnega državljana tretje države v takem primeru med pritožbenim rokom ali – če je vložil pritožbo – do odločitve o tej pritožbi ne sme izgnati, tudi če ne vloži posebnega predloga v ta namen?

Ali je treba člen 39 Direktive Sveta 2005/85/ES z dne 1. decembra 2005 o minimalnih standardih glede postopkov za priznanje ali odvzem statusa begunca v državah članicah (UL 2005, L 326, v nadaljevanju: postopkovna direktiva), v povezavi s členi 4, 18, 19(2) in 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, razlagati tako, da mora imeti pritožba, če jo nacionalno pravo v postopkih o zavrnitvi prošnje za azil v smislu člena 2 Direktive 2005/85/ES predvideva, na podlagi prava Unije samodejno odložilni učinek? Povedano drugače: Ali se zadevnega prosilca za azil v takem primeru med pritožbenim rokom ali – če je vložil pritožbo – do odločitve o tej pritožbi ne sme izgnati, tudi če ne vloži posebnega predloga v ta namen?

____________