Language of document :

2017 m. kovo 27 d. Supreme Court of the United Kingdom (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs / Volkswagen Financial Services (UK) Ltd

(Byla C-153/17)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Supreme Court of the United Kingdom

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorius: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs 

Atsakovė kasacinėje byloje: Volkswagen Financial Services (UK) Ltd

Prejudiciniai klausimai

1.    Jeigu bendrosios pridėtinės išlaidos, susijusios su išperkamosios nuomos sandoriais (kuriuos sudaro neapmokestinamieji finansavimo teikimo sandoriai ir apmokestinamieji automobilių tiekimo sandoriai), įtraukiamos tik į apmokestinamojo asmens neapmokestinamojo finansavimo teikimo sandorio kainą, ar šis apmokestinamasis asmuo turi teisę atskaityti bent kažkiek už šias išlaidas sumokėto pirkimo PVM?

2.    Kaip reikia teisingai aiškinti Sprendimo Midland Bank (C-98/98) 31 punktą, o ypač teiginį, kad pridėtinės išlaidos „sudaro apmokestinamojo asmens bendrųjų išlaidų dalį ir pačios yra sudedamoji įmonės produktų kainos dalis“?

Tiksliau:

a)    Ar šią ištrauką reikia aiškinti taip, kad valstybė narė privalo visada priskirti tam tikrą pirkimo PVM kiekvienam sandoriui pagal bet kurį specialų metodą, priimtą pagal direktyvos1 173 straipsnio 2 dalies c punktą?

b)    Ar taip yra net ir tuo atveju, jei pagal faktines aplinkybes pridėtinės išlaidos neįtraukiamos į įmonės apmokestinamųjų sandorių kainą?

3.    Ar tai, kad pridėtinės išlaidos yra faktiškai bent tam tikra dalimi panaudotos apmokestinamajam automobilių tiekimo sandoriui,

a)    reiškia, kad tam tikra už šias išlaidas sumokėto pirkimo PVM dalis privalo būti atskaitytina?

b)    Ar taip yra net ir tuo atveju, jei pagal faktines aplinkybes pridėtinės išlaidos neįtraukiamos į apmokestinamojo automobilių tiekimo sandorio kainą?

4.    Ar gali būti iš esmės teisėta neatsižvelgti į apmokestinamąjį automobilių tiekimą (ar jo vertę) siekiant nustatyti specialų metodą pagal direktyvos 173 straipsnio 2 dalies c punktą?

____________

1 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, p. 1).