Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Supreme Court of the United Kingdom la 27 martie 2017 – Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs/Volkswagen Financial Services (UK) Ltd

(Cauza C-153/17)

Limba de procedură: engleza

Instanța de trimitere

Supreme Court of the United Kingdom

Părțile din procedura principală

Recurent: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Intimată: Volkswagen Financial Services (UK) Ltd

Întrebările preliminare

În cazul în care cheltuielile generale aferente operațiunilor de cumpărare în rate (care constau în acordarea de finanțare scutită și în livrarea de vehicule impozabilă) au fost incluse de persoana impozabilă numai în prețul acordării de finanțare scutită, aceasta are dreptul de a deduce în tot sau în parte taxa aferentă intrărilor aplicabilă cheltuielilor respective?

Care este interpretarea corectă a punctului 31 din Hotărârea Midland Bank, C-98/98, în special a afirmației potrivit căreia cheltuielile generale „sunt parte a cheltuielilor generale ale persoanei impozabile și sunt, ca atare, componente ale prețului produselor unei întreprinderi”?

În special:

a)    acest pasaj trebuie interpretat în sensul că un stat membru trebuie să atribuie întotdeauna o parte din taxa aferentă intrărilor oricărei operațiuni în orice metodă specială adoptată în temeiul articolului 173 alineatul (2) litera (c) din directivă?

b)    situația este aceeași chiar dacă, în fapt, cheltuielile generale nu sunt incluse în prețul operațiunilor impozabile efectuate de întreprindere?

Faptul că cheltuielile generale au fost efectiv utilizate, cel puțin într-o anumită măsură, pentru livrarea de vehicule impozabilă:

a)    presupune că o anumită proporție din taxa aferentă intrărilor aplicabilă cheltuielilor respective trebuie să fie deductibilă?

b)    situația este aceeași chiar dacă, în fapt, cheltuielile generale nu sunt incluse în prețul livrării impozabile de vehicule?

Poate fi legitim, în principiu, să se ignore livrările impozabile de vehicule (sau valoarea acestora) în scopul de a se ajunge la o metodă specială în sensul articolului 173 alineatul (2) litera (c) din directivă?

____________