Language of document :

Supreme Court (Írország) által 2017. április 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Volkmar Klohn kontra An Bord Pleanála

(C-167/17. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

Supreme Court

Az alapeljárás felei

Felperes: Volkmar Klohn

Alperes: An Bord Pleanála

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A nyilvánosság részvételéről szóló irányelv 10a. cikke szerinti „nem lehet mértéktelenül drága” rendelkezés alkalmazható-e a szóban forgóhoz hasonló olyan esetben, amelyben az irányelv legkésőbbi átültetési időpontját megelőzően adták ki az eljárásban megtámadott engedélyt, és amelyben az érintett engedélyt megtámadó eljárás is a hivatkozott időpont előtt indult? Amennyiben igen, a nyilvánosság részvételéről szóló irányelv szerinti „nem lehet mértéktelenül drága” rendelkezés az eljárásban felmerült valamennyi költségre alkalmazandó, vagy csupán a legkésőbbi átültetési időpontot követően felmerült költségekre?

A pervesztes fél költségviselésre kötelezése keretében mérlegelési jogkörrel rendelkező nemzeti bíróságnak abban az esetben, ha a szóban forgó tagállam nem fogadott el a nyilvánosság részvételéről szóló irányelv 10a. cikkének átültetésére szolgáló konkrét intézkedést, a hivatkozott rendelkezés hatálya alá tartozó eljárásban a költségviselésről szóló döntéshozatal keretében biztosítania kell-e, hogy az általa hozandó végzéstől nem válik az eljárás „mértéktelenül drágává” azért, mert a vonatkozó rendelkezések közvetlenül alkalmazandók, vagy mert az érintett tagállam bíróságának úgy kell értelmeznie nemzeti eljárásjogát, hogy az a lehető legteljesebb mértékben megfeleljen a 10a. cikk célkitűzéseinek?

Amennyiben valamely költségviselésről rendelkező végzés nem tartalmaz kikötést, és fellebbezés hiányában nemzeti jogi szempontból véglegesnek és jogerősnek minősül, úgy az uniós jog megköveteli-e, hogy

a)    a nemzeti joggal összhangban a pernyertes félnél észszerűen felmerült költségek összegének megállapításával megbízott Taxing Master; vagy

b)    a Taxing Master ilyen határozatának felülvizsgálatára felkért bíróság figyelmen kívül hagyja az egyébként alkalmazandó nemzeti jogi intézkedéseket, és oly módon határozza meg a megítélendő költségek összegét, hogy az eljárás ne váljon mértéktelenül drágává?

____________