Language of document :

2017 m. balandžio 3 d. Supreme Court (Airija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Volkmar Klohn / An Bord Pleanála

(Byla C-167/17)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Supreme Court

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Volkmar Klohn

Atsakovas: An Bord Pleanála

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Visuomenės dalyvavimo direktyvos 10a straipsnio nuostatos dėl „ne per didelio brangumo“ gali būti taikomos tokioje byloje kaip ši, kai byloje ginčijamas plėtros leidimas buvo išduotas prieš pasibaigiant galutiniam šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę terminui ir kai byla, kurioje ginčijamas atitinkamas plėtros leidimas, taip pat buvo iškelta iki pasibaigiant šiam terminui? Jeigu taip yra, tai ar Visuomenės dalyvavimo direktyvos nuostatos dėl „ne per didelio brangumo“ galimai taikomos visoms byloje patirtoms išlaidoms, ar tik toms išlaidoms, kurios buvo patirtos jau po to, kai suėjo galutinis perkėlimo į nacionalinę teisę terminas?

2    Ar nacionalinis teismas, kuris turi diskreciją priteisdamas bylinėjimosi išlaidas iš bylą pralaimėjusios šalies, jeigu atitinkama valstybė narė nėra ėmusis jokios Visuomenės dalyvavimo direktyvos 10a straipsnio perkėlimo į nacionalinę teisę priemonės, nagrinėdamas nutartį dėl bylinėjimosi išlaidų byloje, kuriai taikoma minėta nuostata, privalo užtikrinti, kad dėl priimtos nutarties procedūra netaptų „pernelyg brangi“, nes atitinkamos nuostatos veikia tiesiogiai arba dėl to, kad atitinkamos valstybės narės teismas privalo aiškinti savo nacionalinę proceso teisę taip, kad ji kuo labiau atitiktų 10a straipsnio tikslus?

3    Jeigu nutartis dėl bylinėjimosi išlaidų yra be išlygų ir, nesant jokio apeliacinio skundo, pagal nacionalinę teisę būtų laikoma galutine ir baigtine, ar pagal Sąjungos teisę reikalaujama, kad:

a)    Taxing Master, pagal nacionalinę teisę įgaliotas apskaičiuoti bylinėjimosi išlaidų sumą, kurią pagrįstai patyrė bylą laimėjusi šalis; arba

b)    teismas, kurio prašoma peržiūrėti šio Taxing Master sprendimą, vis dėlto privalėtų nukrypti nuo kitu atveju taikytinų nacionalinės teisės priemonių ir nustatyti priteistinų bylinėjimosi išlaidų sumą taip, kad būtų užtikrinta, jog dėl šitaip priteistų bylinėjimosi išlaidų procedūra netaps pernelyg brangi?

____________