Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Supreme Court (Irland) den 3. april 2017 – Edel Grace og Peter Sweetman mod An Bord Pleanala

(Sag C-164/17)

Processprog: engelsk

Den forelæggende ret

Supreme Court

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Edel Grace og Peter Sweetman

Sagsøgt: An Bord Pleanala

Præjudicielt/Præjudicielle spørgsmål

Når

(a)    en beskyttet lokalitet har som sit væsentligste formål at være levested for en bestemt art

(b)    beskaffenheden af det levested, som er gunstigt for denne art, betyder, at den del af lokaliteten, som er gunstig, nødvendigvis vil ændre sig med tiden, og

(c)    der som en del af et foreslået byggeri skal udarbejdes en forvaltningsplan for lokaliteten som helhed (herunder ændringer i forvaltningen af de dele af lokaliteten, som ikke påvirkes direkte af selve byggeriet), som er udarbejdet for på ethvert tidspunkt at sikre, at den del af lokaliteten, der er egnet som levested, ikke begrænses eller endog kan øges, men

(d)    en del af lokaliteten i byggeprojektets levetid ikke vil være et egnet levested,

kan sådanne foranstaltninger, der er beskrevet i (c), da på behørig vis anses for afhjælpende?

____________