Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 3. travnja 2017. uputio Supreme Court (Irska) – Edel Grace, Peter Sweetman protiv An Bord Pleanala

(predmet C-164/17)

Jezik postupka: engleski

Sud koji je uputio zahtjev

Supreme Court

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: Edel Grace, Peter Sweetman

Tuženik: An Bord Pleanala

Prethodno pitanje

Ako

je temeljna svrha zaštićenog područja pružiti stanište za određene vrste

je obilježje staništa koje je pogodno za tu vrstu to da će se pogodni dio područja nužno s vremenom izmijeniti, i

je u okviru predloženog projekta predviđena izrada plana upravljanja za područje kao cjelinu (uključujući i promjene u upravljanju dijelovima područja na koja projekt izravno ne utječe), čija je namjena osigurati da se veličina područja koje je pogodno za stanište, kao što je navedeno, nikada ne smanji, odnosno da se možda i poveća; ali

tijekom razvojnog projekta na dijelu područja neće biti moguće pružiti odgovarajuće stanište,

mogu li se mjere, poput onih opisanih pod (c) pravilno smatrati mjerama ublažavanja?

____________