Language of document :

2017 m. balandžio 3 d. Supreme Court (Airija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Edel Grace, Peter Sweetman / An Bord Pleanala

(Byla C-164/17)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Supreme Court

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantai: Edel Grace, Peter Sweetman

Kita apeliacinio proceso šalis: An Bord Pleanala

Prejudicinis klausimas

Jeigu

a)    pagrindinis saugomos teritorijos tikslas – būti tam tikros rūšies buveine;

b)    iš tai rūšiai palankių buveinės gamtinių sąlygų matyti, kad ilgainiui palankioji buveinės dalis neišvengiamai keisis, ir

c)    įgyvendinant siūlomą plėtros projektą turi būti parengtas visos teritorijos tvarkymo planas (įskaitant teritorijos dalių, tiesiogiai nesusijusių su tuo plėtros planu, tvarkymo pokyčius), kuriuo siekiama užtikrinti, kad jokiu būdu nesumažėtų ir netgi galėtų padidėti pirmiau nurodytai buveinei tinkamos teritorijos plotas, bet

d)    įgyvendinant plėtros projektą tam tikra teritorijos dalis negalės būti tinkama buveine,

ar c punkte aprašytas priemones galima pagrįstai laikyti poveikio mažinimo priemonėmis?

____________