Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 3. aprīlī iesniedza Supreme Court (Īrija) – Edel Grace, Peter Sweetman/An Bord Pleanala

(lieta C-164/17)

Tiesvedības valoda – angļu

Iesniedzējtiesa

Supreme Court

Pamatlietas puses

Prasītāji: Edel Grace, Peter Sweetman

Atbildētāja: An Bord Pleanala

Prejudiciālais jautājums

Kur

(a)    aizsargājamās [dabas] teritorijas galvenais mērķis ir dzīvotnes nodrošināšana noteiktās sugām,

(b)    šīm sugām labvēlīgās dzīvotnes raksturs nozīmē, ka daļa no labvēlīgās [dabas] teritorijas laika gaitā noteikti mainīsies un

(c)    [dabas] teritorijai kopumā ir jāizstrādā apsaimniekošanas plāns (ietverot izmaiņas [dabas] teritorijas daļu apsaimniekošanā, ko tieši neietekmē būvniecība pati par sevi) kā ierosinātās būvniecības daļa, kas paredzēts, lai nodrošinātu, ka jebkurā noteiktā brīdī dzīvotnei piemērotais [dabas] teritorijas apjoms, kā iepriekšminēts, netiek samazināts un, protams, var tikt palielināts; bet

(d)    būvniecības projekta laikā [attiecībā uz] kādu [dabas] teritorijas daļu tiks izslēgta iespēja[, ka tā] nodrošinās atbilstīgu dzīvotni,

vai šādi (c) punktā minētie pasākumi var tikt atbilstīgi uzskatīti par seku mazināšanas [pasākumiem]?

____________