Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Conseil d’État (Βέλγιο) την 1η Μαρτίου 2017 – Raoul Thybaut, Johnny De Coster, Frédéric Romain κατά Région wallonne

(Υπόθεση C-160/17)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Αιτούν δικαστήριο

Conseil d’État

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύγοντες: Raoul Thybaut, Johnny De Coster, Frédéric Romain

Καθής: Région wallonne

Προδικαστικό ερώτημα

Πρέπει το άρθρο 2, στοιχείο α΄, της οδηγίας 2001/42/ΕΚ σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων1 να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι περικλείει στην έννοια του σχεδίου ή του προγράμματος την περίμετρο που προβλέπεται από διάταξη νομοθετικής φύσεως και έχει εγκριθεί από περιφερειακή αρχή:

η οποία έχει ως μόνο αντικείμενο να καθορίσει το περίγραμμα μιας γεωγραφικής ζώνης στην οποία είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί σχέδιο αστικής αναπτύξεως, εξυπακουομένου ότι το σχέδιο αυτό, το οποίο πρέπει να επιδιώκει ένα συγκεκριμένο σκοπό –εν προκειμένω, να αφορά τον επαναπροσδιορισμό και την ανάπτυξη πολεοδομικών λειτουργιών και το οποίο απαιτεί τη δημιουργία, την τροποποίηση, τη διεύρυνση, την κατάργηση ή την κατασκευή δομών υπερκείμενων της χερσαίας οδού και των δημόσιων χώρων–, δικαιολογεί την έγκριση της περιμέτρου, έγκριση η οποία συνεπάγεται επομένως την αποδοχή της αρχής της, αλλά για το οποίο σχέδιο πρέπει ακόμη να υπάρξει έκδοση αδειών που απαιτούν τη διενέργεια εκτιμήσεως περιβαλλοντικών επιπτώσεων∙ και

η οποία έχει ως συνέπεια, από διαδικαστική άποψη, την εφαρμογή μιας ευνοϊκότερης διαδικασίας εξαιρετικού χαρακτήρα επί των αιτήσεων αδείας για έργα ή εργασίες εντός αυτής της περιμέτρου, εξυπακουομένου ότι οι πολεοδομικές διατάξεις δεσμευτικού χαρακτήρα που ισχύουν για τα εν λόγω εδάφη πριν από την έγκριση της περιμέτρου εξακολουθούν να τηρούνται, αλλά και ότι ολόκληρη η εφαρμογή αυτής της ευνοϊκότερης διαδικασίας μπορεί να καταστήσει ευκολότερη την εξαίρεση από αυτές τις διατάξεις δεσμευτικού χαρακτήρα·

και η οποία απολαύει τεκμηρίου κοινής ωφελείας για την εκτέλεση των απαλλοτριώσεων στο πλαίσιο του επισυναπτόμενου σε αυτήν σχεδίου απαλλοτριώσεως;

____________

1     Οδηγία 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2001, σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων (ΕΕ L 197, σ. 30).