Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 1. ožujka 2017. uputio Conseil d'État (Belgija) – Raoul Thybaut, Johnny De Coster, Frédéric Romain protiv Région wallonne

(predmet C-160/17)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Conseil d'État

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: Raoul Thybaut, Johnny De Coster, Frédéric Romain

Tuženik: Région wallonne

Prethodna pitanja

Tumači li se članak 2. točku (a) Direktive 2001/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2001.1 o procjeni učinaka određenih planova i programa na okoliš u smislu da pojam plan ili program podrazumijeva zonu predviđenu odredbom zakonodavne prirode koju je donijelo regionalno tijelo:

koja za jedini cilj ima odrediti opseg geografskog područja u kojem se može provesti urbanistički projekt, pri čemu taj projekt, koji mora slijediti određeni cilj – u ovom slučaju, mora se odnositi na prekvalifikaciju i razvoj funkcija gradova i koji zahtijeva stvaranje, preinaku, proširenje, smanjenje ili izgradnju cestovnog nadvožnjaka i javnih prostora -, uspostavlja zonu što sa sobom stoga nosi prihvaćanje njegova načela, ali još mora biti predmet dozvole što zahtijeva procjenu učinaka; i

koja dovodi, s postupovnog gledišta, do toga da zahtjevi za dozvolu za radnje ili radove smještene u toj zoni, koriste derogacijski postupak, pod uvjetom da urbanistički zahtjevi primjenjivi na predmetna zemljišta prije uspostave zone ostaju primjenjivi, ali da korištenje tim postupkom može omogućiti lakše dobivanje derogacije od tih zahtjeva;

i koja uživa presumpciju javne koristi za provedbu izvlaštenja u okviru priloženog plana izvlaštenja?

____________

1     Direktiva 2001/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2001. o procjeni učinaka određenih planova i programa na okoliš (SL L 197, str. 30.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 13., str. 17.).