Language of document :

A Förvaltningsrätten i Malmö, migrationsdomstolen (Svédország) által 2017. július 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – A kontra Migrationsverket Förvaltningsprocessenheten Malmö

(C-404/17. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: svéd

A kérdést előterjesztő bíróság

Förvaltningsrätten i Malmö, migrationsdomstolen

Az alapeljárás felei

Felperes: A

Alperes: Migrationsverket Förvaltningsprocessenheten Malmö

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A felülvizsgált 2013/32 irányelv1 31. cikke (8) bekezdésének értelmében nyilvánvalóan megalapozatlannak kell-e tekinteni a felperes által szolgáltatott, megbízhatónak tartott, és így a kérelem vizsgálatának alapjául szolgáló, de a nemzetközi védelem szükségességének alátámasztása szempontjából azzal az indokkal elégtelennek tekintett információkat tartalmazó kérelmet, hogy a származási országra vonatkozó adatokból az tűnik ki, hogy a hatóságok elfogadható védelmet biztosítanak?

____________

1 A nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárásokról szóló, 2013. június 26-i 2013/32/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2013. L 180., 60. o.)