Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Združeno kraljestvo) 24. marca 2017 – Swedish Match AB/Secretary of State for Health

(Zadeva C-151/17)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Swedish Match AB

Tožena stranka: Secretary of State for Health

Vprašanja za predhodno odločanje

„Ali sta člena 1(c) in 17 Direktive 2014/40/EU1 neveljavna zaradi:

i.    kršitve splošnega načela EU o prepovedi diskriminacije;

ii.    kršitve splošnega načela EU o sorazmernosti;

iii.    kršitve člena 5(3) PEU in načela EU o subsidiarnosti;

iv.    kršitve člena 296(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU);

v.    kršitve členov 34 in 35 PDEU in

vi.    kršitve členov 1, 7 in 35 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah?

____________

1 Direktiva 2014/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic o proizvodnji, predstavitvi in prodaji tobačnih in povezanih izdelkov in razveljavitvi Direktive 2001/37/ES (UL 2014. L 127, str. 1.).