Language of document :

A Törvényszék (kibővített harmadik tanács) T-40/15. sz., ASPLA és Armando Álvarez kontra Európai Unió ügyben 2017. február 17-én hozott ítélete ellen az Európai Unió Bírósága által képviselt Európai Unió által 2017. április 5-én benyújtott fellebbezés

(C-174/17. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Fellebbező: az Európai Unió, melyet az Európai Unió Bírósága képvisel (képviselők: J. Inghelram és Á.M. Almendros Manzano és P. Giusta meghatalmazottak)

A többi fél az eljárásban: Plásticos Españoles, S.A. (ASPLA), Armando Álvarez S.A. és Európai Bizottság

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül a megtámadott ítélet rendelkező részének 1) pontját;

mint megalapozatlant utasítsa el az ASPLA és az Armando Álvarez által első fokon benyújtott, az észszerű időn belüli határozathozatal elvének megsértése miatt állítólagosan őket ért kár megtérítése címén fizetendő 3 495 038,66 euró összegű kártérítés iránti kérelmet;

az ASPLA-t és az Armando Álvarezt kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az első jogalap azon alapul, hogy a Törvényszék az okozati összefüggés fogalmának értelmezésekor tévesen alkalmazta a jogot, mivel megállapította, hogy az észszerű időn belüli határozathozatal elvének megsértése volt a bankgarancia-költségek fizetésében álló állítólagos vagyoni kár döntő oka, noha az állandó ítélkezési gyakorlat értelmében az ilyen költségek fizetésének döntő oka a vállalkozás azon saját döntése, hogy az uniós bíróság előtti eljárás ideje alatt nem fizeti meg a bírságot.

A második jogalap azon alapul, hogy a Törvényszék a kár fogalmának értelmezésekor tévesen alkalmazta a jogot, mivel megtagadta azt, hogy a bankgarancia-költségek fizetésével összefüggő állítólagos vagyoni kárra ugyanazon feltételt alkalmazza, mint amelyet a bírság összege után járó kamatok megfizetésével összefüggő állítólagos vagyoni kár tekintetében fogalmazott meg, azaz hogy az elsőfokú eljárás felpereseinek kellett bizonyítaniuk, hogy az ez utóbbi fizetésével kapcsolatos pénzügyi teher meghaladta azt az előnyt, amelyet abból húzhattak, hogy nem fizették meg a bírságot.

____________