Language of document :

2017 m. balandžio 5 d. Europos Sąjungos, atstovaujamos Europos Sąjungos Teisingumo Teismo, pateiktas apeliacinis skundas dėl 2017 m. vasario 17 d. Bendrojo Teismo (trečioji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo byloje T-40/15 ASPLA ir Armando Álvarez S.A. / Europos Sąjunga

(Byla C-174/17 P)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Apeliantė: Europos Sąjunga, atstovaujama Europos Sąjungos Teisingumo Teismo, atstovaujamo J. Inghelram, Á.M. Almendros Manzano ir P. Giusta

Kitos proceso šalys: Plásticos Españoles, S.A. (ASPLA), Armando Álvarez S.A. ir Europos Komisija

Apeliantės reikalavimai

Panaikinti skundžiamo sprendimo rezoliucinės dalies 1 punktą.

Atmesti kaip nepagrįstą ASPLA ir Armando Álvarez pirmojoje instancijoje pateiktą reikalavimą sumokėti 3 495 038,66 EUR dydžio žalos, kurią jos teigia patyrusios dėl protingo bylos išnagrinėjimo termino pažeidimo, atlyginimą.

Priteisti iš ASPLA ir Armando Álvarez bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

1.    Pirmasis apeliacinio skundo pagrindas grindžiamas teisės klaida, padaryta aiškinant priežastinio ryšio sąvoką, nes Bendrasis Teismas nusprendė, jog protingo bylos išnagrinėjimo termino pažeidimas buvo pagrindinė tariamos turtinės žalos, kurią sudarė su banko garantija susijusių išlaidų mokėjimas, priežastis, nepaisant to, kad remiantis suformuota jurisprudencija šių išlaidų mokėjimo pagrindinė priežastis yra pačios įmonės pasirinkimas nemokėti baudos vykstant procesui Europos Sąjungos teisme.

2.    Antrasis apeliacinio skundo pagrindas grindžiamas teisės klaida, padaryta aiškinant žalos sąvoką, nes Bendrasis Teismas tariamai dėl su bako garantija susijusių išlaidų mokėjimo patirtai turtinei žalai netaikė tokio paties reikalavimo, kurį nustatė dėl tariamos dėl palūkanų nuo baudos sumos mokėjimo patirtos turtinės žalos, t. y. kad ieškovės pirmojoje instancijoje įrodytų, jog dėl pastarojo mokėjimo atsiradusi finansinė našta viršijo naudą, kurią jos galėjo gauti dėl baudos nemokėjimo.

____________