Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Supreme Court of the United Kingdom (Združeno kraljestvo) 27. marca 2017 – Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs/Volkswagen Financial Services (UK) Ltd

(Zadeva C-153/17)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

Supreme Court of the United Kingdom

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Nasprotna stranka: Volkswagen Financial Services (UK) Ltd

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Če so bili splošni režijski stroški, pripisani transakcijam najemnega nakupa (ki so sestavljene iz storitev financiranja, oproščenih davka, in obdavčljivih dobav avtomobilov), vključeni le v ceno storitev financiranja, ki so oproščene davka in jih opravi davčni zavezanec, ali ima ta pravico do odbitka katerega koli vstopnega davka na te stroške?

2.    Kakšna je pravilna razlaga točke 31 sodbe Midland Bank (C-98/98) in zlasti navedbe, da so režijski stroški „del splošnih stroškov davčnega zavezanca in so kot taki sestavni del cene proizvodov podjetja“?

Zlasti:

a)    Ali je treba ta odlomek razlagati tako, da mora država članica vedno pripisati nekaj vstopnega davka vsaki dobavi v skladu z ukrepom, sprejetim na podlagi člena 173(2)(c) Direktive1 ?

b)    Ali to velja, tudi če so dejanske okoliščine take, da režijski stroški niso vključeni v ceno obdavčljivih dobav, ki jih opravi podjetje?

3.    Ali dejstvo, da so bili režijski stroški dejansko – vsaj deloma – uporabljeni pri opravljanju obdavčljivih dobav avtomobilov,

a)    pomeni, da mora biti odbiten vsaj določen delež vstopnega davka na te stroške?

b)    Ali to velja, tudi če so dejanske okoliščine take, da režijski stroški niso vključeni v ceno obdavčljivih dobav avtomobilov?

4.    Ali je načeloma lahko zakonito, da se ne upoštevajo obdavčljive dobave avtomobilov (ali njihova vrednost), da bi se uporabilo posebno metodo na podlagi člena 173(2)(c) Direktive?

____________

1 Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL 2006, L 347, str. 1).