Language of document :

A Supreme Court (Írország) által 2017. április 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Edel Grace, Peter Sweetman kontra An Bord Pleanala

(C-164/17. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

Supreme Court

Az alapeljárás felei

Felperesek: Edel Grace, Peter Sweetman

Alperes: An Bord Pleanala

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Ha

a)    egy védett természeti terület alapvető célja, hogy meghatározott fajok számára élőhelyet biztosítson,

b)    az adott fajok számára kedvező élőhely jellegénél fogva a természeti terület kedvező része az idő során szükségszerűen megváltozik, és

c)    valamely javasolt fejlesztés részeként a természeti terület egészére vonatkozó (a magával a fejlesztéssel közvetlenül nem érintett területrészek kezelésével kapcsolatos változásokat magában foglaló) olyan intézkedési tervet kell készíteni, amelynek célja bármely adott időpontban annak biztosítása, hogy a fent említett élőhelynek alkalmas természeti terület nagysága ne csökkenjen, és akár még növekedjen is; azonban

d)    a fejlesztési projekt időtartama alatt a természeti terület egy része elveszti a megfelelő élőhely biztosítására való képességét,

kárenyhítő intézkedéseknek tekinthetők-e a c) pontban leírt intézkedések?

____________