Language of document :

2017 m. gegužės 10 d. Korkein hallinto-oikeus (Estija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje E.

(Byla C-240/17)

Proceso kalba: suomių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Korkein hallinto-oikeus

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: E.

Atsakovas: Maahanmuuttovirasto

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Konvencijos dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo 25 straipsnio 2 dalyje susitariančiosioms valstybėms numatyta pareiga konsultuotis tarpusavyje sukelia teisines pasekmes, kuriomis trečiosios šalies pilietis gali remtis tuo atveju, jei susitariančioji valstybė nustato šiam trečiosios šalies piliečiui draudimą atvykti į visą Šengeno erdvės teritoriją ir priima sprendimą grąžinti jį į jo kilmės šalį, motyvuodama tuo, kad jis kelia grėsmę viešajai tvarkai ir visuomenės saugumui?

2.    Jei minėta konvencijos 25 straipsnio 2 dalis taikytina priimant sprendimą dėl draudimo atvykti, ar konsultacijas reikia pradėti prieš priimant šį sprendimą dėl draudimo atvykti, ar jas galima pradėti tik po to, kai priimamas sprendimas grąžinti ir draudimas atvykti [?]

3.    Jei šias konsultacijas galima pradėti tik po to, kai yra priimtas sprendimas grąžinti ir draudimas atvykti, ar tai, kad susitariančiosios valstybės vis dar konsultuojasi ir kad kita susitariančioji valstybė nepaskelbė, ar ji ketina panaikinti trečiosios šalies piliečio leidimo gyventi šalyje kortelę, neleidžia grąžinti trečiosios šalies piliečio į jo kilmės šalį ir įsigalioti draudimui atvykti į visą Šengeno erdvės teritoriją?

4.    Kaip susitariančioji valstybė turi elgtis, jei leidimą gyventi šalyje išdavusi susitariančioji valstybė, nepaisydama kartotinių prašymų, nepareiškė savo pozicijos dėl jos trečiosios šalies piliečiui išduoto leidimo gyventi šalyje panaikinimo?

____________