Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Supreme Court (Iirimaa) 12. mail 2017 – Ryanair Ltd versus The Revenue Commissioners

(kohtuasi C-249/17)

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Supreme Court

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Ryanair Ltd

Vastustaja: The Revenue Commissioners

Eelotsuse küsimused

Kas kavatsus osutada eduka ülevõtmise korral ülevõetud ettevõtjale juhtimisteenuseid saab olla piisav selleks, et tuvastada, et ülevõtja tegeleb majandustegevusega kuuenda käibemaksudirektiivi1 artikli 4 tähenduses, nii et ülevõtjale ülevõtmise eesmärgil tarnitud kaupade või osutatud teenuste pealt makstud käibemaksu saab pidada kavatsetava majandustegevuse, s.o juhtimisteenuse sisendkäibemaksuks, ning

Kas ülevõtmiseks professionaalide osutatud teenuste ja nende väljundi, s.o ülevõtmise õnnestumise korral ülevõetud ettevõtjale juhtimisteenuste osutamise vahel saab olla Euroopa Kohtu otsuses Cibo2 tingimusena määratletud piisavalt „otsest ja vahetut seost“, mis võimaldaks nende teenuste pealt makstud käibemaksu maha arvata?

____________

1 Nõukogu 17. mai 1977. aasta kuues direktiiv kumuleeruvate käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta – ühine käibemaksusüsteem: ühtne maksubaas (EÜT 1977, L 145, lk 1; ELT eriväljaanne 09/01, lk 23).

2 27. septembri 2001. aasta otsus Cibo Participations SA vs. Directeur régional des impôts du Nord-Pas-de-Calais (C-16/00, EU:C:2001:495).