Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Supreme Court (Irlanda) la 12 mai 2017 – Ryanair Ltd/The Revenue Commissioners

(Cauza C-249/17)

Limba de procedură: engleza

Instanța de trimitere

Supreme Court

Părțile din procedura principală

Recurentă: Ryanair Ltdâ

Intimaţi: The Revenue Commissioners

Întrebările preliminare

Intenția de a presta în viitor servicii de gestiune unei societății a cărei achiziționare se urmăreşte, în cazul în care achiziționarea are loc, poate fi suficientă pentru a dovedi că dobânditorul potențial desfăşoară o activitate economică în sensul articolului 4 din A șasea directivă TVA1 , astfel încât TVA-ul suportat de acesta din urmă pentru produsele sau serviciile furnizate în vederea dezvoltării achiziției relevante să poată fi considerat eventual ca fiind TVA aferent unei intrări corespunzătoare activității economice preconizate de prestare a unor asemenea servicii de gestiune? și

Poate exista o „legătură directă și imediată” suficientă, astfel cum a fost identificată ca o cerință de către Curte în Hotărârea Cibo2 , între serviciile profesionale prestate în contextul unei asemenea preluări potențiale și ieșiri, prestarea potențială de servicii de gestiune societății a cărei achiziționare este urmărită, în cazul în care achiziţionarea are loc, fiind de natură să permită o deducere a TVA-ului datorat pentru serviciile profesionale respective?

____________

1 A şasea directivă 77/388/CEE a Consiliului din 17 mai 1977 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri - sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată: baza unitară de evaluare (JO 1977, L 145, p. 1).

2 Hotărârea din 27 septembrie 2001, Cibo Participations, C-16/00, EU:C:2001:495.