Language of document :

Αναίρεση που άσκησε στις 2 Μαΐου 2017 η Holistic Innovation Institute, S.L.U. κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (πέμπτο τμήμα) στις 16 Φεβρουαρίου 2017 στην υπόθεση T-706/14, Holistic Innovation Institute κατά REA

(Υπόθεση C-241/17 P)

Γλώσσα διαδικασίας: η ισπανική

Διάδικοι

Αναιρεσείουσα: Holistic Innovation Institute, S.L.U. (εκπρόσωπος: J. J. Marín López, abogado)

Αντίδικος κατ’ αναίρεση: Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας (REA)

Αιτήματα

Η αναιρεσείουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:

να αναιρέσει την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 16ης Φεβρουαρίου 2017, Holistic Innovation Institute κατά REA, T-706/14, EU:T:2017:89.

να ακυρώσει την από 24 Ιουλίου 2014 απόφαση του διευθυντή του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας [ARES (2014) 2461 172], για τον τερματισμό των διαπραγματεύσεων με την Holistic Innovation Institute, S.L.U. και την απόρριψη της συμμετοχή της στα ευρωπαϊκά προγράμματα Inachus και ZONeSEC.

να επιδικάσει αποζημίωση υπέρ της Holistic Innovation Institute, S.L.U. υπό τους όρους που υποδεικνύονται στο σημείο 177 του δικογράφου της αιτήσεως αναιρέσεως.

Λόγοι αναιρέσεως και κύρια επιχειρήματα

1.    Πλάνη περί το δίκαιο, κατά το μέτρο που στην αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση διαπιστώνεται ότι η REA ενήργησε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και ότι δεν υπερέβη τα όρια των καθηκόντων που της είχαν ανατεθεί όσον αφορά τη διαχείριση του εβδόμου προγράμματος πλαισίου, κατά την αξιολόγηση της ικανότητας της Holistic Innovation Institute και τον αποκλεισμό της από τις διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο των προγραμμάτων Inachus και ZONeSEC (σκέψη 39 της αναιρεσιβαλλόμενης αποφάσεως).

2.    Πλάνη περί το δίκαιο, καθότι το τμήμα 2.2.2, πρώτο εδάφιο, του παραρτήματος της αποφάσεως 2012/838 ερμηνεύθηκε κατά τρόπον ώστε να δύναται η REA να αποκλείσει την Holistic Innovation Institute από τις διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο των προγραμμάτων Inachus και ZONeSEC (σκέψη 126 της αναιρεσιβαλλόμενης αποφάσεως).

3.    Πλάνη περί το δίκαιο, καθότι το Γενικό Δικαστήριο έκρινε αιτιολογημένη την προσβαλλόμενη απόφαση (σκέψη 67 της αναιρεσιβαλλόμενης αποφάσεως), παρότι η τελευταία παραπέμπει, ως αναπόσπαστο τμήμα της αιτιολογίας, αφενός, στην απόφαση της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2014 [ARES (2014) 710158] με την οποία αποκλείεται η συμμετοχή της αναιρεσείουσας στο πρόγραμμα eDIGIREGION (σκέψεις 57 και 60 έως 62 της αναιρεσιβαλλόμενης αποφάσεως), και, αφετέρου, στις τελικές εκθέσεις των ελέγχων 11-INFS-025 και 11-BA119-016 (σκέψεις 63 και 64 της αναιρεσιβαλλόμενης αποφάσεως), ενώ τόσο η απόφαση της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2014 [ARES (2014) 710158], προπαρατεθείσα, όσο και οι τελικές εκθέσεις των ελέγχων 11-INFS-025 και 11-BA119-016 έχουν ήδη αποτελέσει αντικείμενο αιτήσεων αναιρέσεως.

4.    Πλάνη περί το δίκαιο, συνιστάμενη στο ότι η αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση παραμόρφωσε το περιεχόμενο των προσκομισθέντων αποδεικτικών στοιχείων, κατά το μέτρο που διαπιστώθηκε ότι η REA ζήτησε «επανειλημμένως» από την προσφεύγουσα-ενάγουσα να προσκομίσει συγκεκριμένες πληροφορίες (σκέψη 75 της αναιρεσιβαλλόμενης αποφάσεως), ότι «υπέβαλε εκ νέου σχετικό αίτημα» με το δικόγραφο της 14ης Μαΐου 2014 (σκέψη 78 της αναιρεσιβαλλόμενης αποφάσεως) και ότι «αντηλλάγησαν διάφορα έγγραφα μεταξύ της REA και της προσφεύγουσας-ενάγουσας» (σκέψη 118 της αναιρεσιβαλλόμενης αποφάσεως).

5.    Πλάνη περί το δίκαιο, συνιστάμενη στο ότι το Γενικό Δικαστήριο παραμόρφωσε το περιεχόμενο των προσκομισθέντων αποδεικτικών στοιχείων κατά το μέτρο που η αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση περιέχει μνεία, στις σκέψεις 8, 77 και 78, σε ανύπαρκτο έγγραφο που δεν περιέχεται στην δικογραφία.

6.    Πλάνη περί το δίκαιο, συνιστάμενη στο ότι το Γενικό Δικαστήριο έκρινε με την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση ως αιτιολογημένη την προσβαλλόμενη απόφαση (σκέψεις 80, 84, 94, 108 και 127 της αναιρεσιβαλλόμενης αποφάσεως), ενώ η προσβαλλόμενη απόφαση αντιβαίνει στο τμήμα 2.2.2 του παραρτήματος της αποφάσεως 2012/838, κατά το μέτρο που αποκλίνει από τη θετική αξιολόγηση των ανεξάρτητων εξωτερικών αξιολογητών σχετικά με την επιχειρησιακή ικανότητα της αναιρεσείουσας χωρίς να προβάλλει προς τούτο «ισχυρή και εμπεριστατωμένη επιχειρηματολογία».

7.    Πλάνη περί το δίκαιο, συνιστάμενη στην έλλειψη αιτιολογίας της αναιρεσιβαλλόμενης αποφάσεως, κατά το μέτρο που κρίθηκε ότι «η προσφεύγουσα-ενάγουσα δεν προσκόμισε κανένα αποδεικτικό στοιχείο δυνάμενο να κλονίσει την επιχειρηματολογία [της REA]» (σκέψη 58 της αναιρεσιβαλλόμενης αποφάσεως) και ότι το έγγραφο της 2ας Ιουνίου 2014, το οποίο προσκομίστηκε ως παράρτημα Α26 της προσφυγής-αγωγής «αναπαρήγαγε τμήμα των στοιχείων που ήδη περιέχονται στο επεξηγηματικό έγγραφο που αναφέρεται στην ως άνω σκέψη 8, χωρίς εντούτοις να προσκομίζει τα συγκεκριμένα στοιχεία που είχε ζητήσει η REA, όπως αυτά επισημαίνονται στις σκέψεις 7, 9 και 10 ανωτέρω» (σκέψη 78 της αναιρεσιβαλλόμενης αποφάσεως).

8.    Πλάνη περί το δίκαιο, συνιστάμενη στο ότι το Γενικό Δικαστήριο έκρινε στην αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση ότι το χρονοδιάγραμμα σχετικά με τις εντολές διαπραγματεύσεως προβλέπει το ενδεχόμενο τερματισμού των διαπραγματεύσεων κατά τρόπο «όλως ενδεικτικό» (σκέψη 130 της αναιρεσιβαλλόμενης αποφάσεως).

9.    Πλάνη περί το δίκαιο, κατά το μέτρο που το Γενικό Δικαστήριο έκρινε εσφαλμένως στην αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση ότι δεν πρέπει να επιδικασθεί χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη ούτε αποζημίωση για τις υλικές ζημίες που προκλήθηκαν λόγω της εκδόσεως της προσβαλλόμενης αποφάσεως (σκέψεις 147, 148 και 150 της αναιρεσιβαλλόμενης αποφάσεως).

____________