Language of document :

A Törvényszék (ötödik tanács) T-706/14. sz., Holistic Innovation Institute kontra REA ügyben 2017. február 16-án hozott ítélete ellen a Holistic Innovation Institute, S.L.U. által 2017. május 2-án benyújtott fellebbezés

(C-241/17 P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Fellebbező: Holistic Innovation Institute, S.L.U. (képviselő: J.J. Marín López ügyvéd)

A másik fél az eljárásban: Kutatási Végrehajtó Ügynökség (REA)

A fellebbező kérelmei

A Bíróság helyezze hatályon kívül a Törvényszék (ötödik tanács) 2017. február 16-i Holistic Innovation Institute kontra REA ítéletét, EU:T:2017:89.

A Bíróság semmisítse meg a REA igazgatójának 2014. július 24-i [ARES (2014) 2461172] határozatát, amely lezárta a tárgyalásokat a Holistic Innovation Institute, S.L.U.-val, és kizárta az Inachus és ZONeSEC projektekben való részvételét.

A Bíróság ítéljen meg kártérítést a Holistic Innovation Institute, S.L.U. javára a fellebbezés 177. pontjában hivatkozott értelemben.

Jogalapok és fontosabb érvek

Téves jogalkalmazás, mivel a megtámadott ítéletben a Törvényszék azt állítja, hogy a REA hatáskörrel rendelkezett ahhoz - és nem lépett túl azon feladatain, amelyeket a hetedik keretprogram irányításával kapcsolatban bíztak rá -, hogy értékelje a Holistic Innovation Institute kapacitását, és kizárja azt az Inachus és ZONeSEC projektek keretében folytatott tárgyalásokból (a megtámadott ítélet 39. pontja).

Téves jogalkalmazás a 2012/838 határozat melléklete 2.2.2. szakasza első bekezdésének oly módon történő értelmezése tekintetében, hogy az lehetővé teszi a REA számára, hogy kizárja a Holistic Innovation Institute-ot az Inachus és ZONeSEC projektek keretében folytatott tárgyalásokból (a megtámadott ítélet 126. pontja).

Téves jogalkalmazás, amennyiben a megtámadott ítélet indokoltnak minősítette a megtámadott határozatot (a megtámadott ítélet 67. pontja), annak ellenére, hogy a megtámadott határozat indokolásának elválaszthatatlan részeként egyfelől a 2014. március 13-i (ARES [2014] 710158) határozatára utal, amely kizárja a felperest az eDIGIREGION projektben való részvételből (a megtámadott ítélet 63. és 64. pontja), másfelől pedig a 11-INFS-025 és 11-BA119-016 ellenőrzésekről szóló végső jelentésekre (a megtámadott ítélet 63. és 64. pontja), ennek okán mind az említett 2014. március 13-i (ARES [2014] 710158) határozat, mind pedig a 11-INFS-025 és 11-BA119-016 ellenőrzésekről szóló végső jelentések megsemmisítés iránti keresetek tárgyát alkották.

Téves jogalkalmazás, mivel a megtámadott ítélet elferdítette az előterjesztett bizonyítékok értékelését, annak állításával, hogy a REA „több alkalommal” is felhívta a felperest meghatározott információ szolgáltatására (a megtámadott ítélet 75. pontja), és hogy e „felhívást megismételte” írásban is 2014. május 14-én (a megtámadott ítélet 78. pontja), és „több írásbeli levélváltás történt a REA és a felperes között” (a megtámadott ítélet 118. pontja).

Téves jogalkalmazás, mivel a megtámadott ítélet elferdítette az előterjesztett bizonyítékok értékelését, amikor a 8., a 77. és a 78. pontban egy olyan nem létező dokumentumra történt hivatkozás, amely a cselekmények tekintetében nem bír relevanciával.

Téves jogalkalmazás, mivel a megtámadott ítélet megalapozottnak minősítette a megtámadott határozatot (a megtámadott ítélet 80., 84., 94., 108. és 127. pontja), így a megtámadott ítélet sérti a 2012/838 határozat melléklete 2.2.2. szakaszát, mivel nem fogadja el a felperes működési kapacitásának a független külső értékelők általi pozitív értékelését, „szilárd és megalapozott érvelés” nélkül.

Téves jogalkalmazás, mivel a megtámadott ítélet sérti az indokolási kötelezettséget, amikor megállapítja, hogy „a felperes semmiféle olyan adatot nem szolgáltatott, amely lehetővé tenné a [REA] érvelésének érvénytelenítését” (a megtámadott ítélet 58. pontja), és az a 2014. június 2-i irat, amelyet a felperes a keresetlevél A26 mellékletéhez csatolt, „azon információ egy részét tartalmazta, amely szerepelt a fenti 8. pontban említett magyarázó dokumentumban, és nem tartalmazta a REA által kért, a fenti 7., 9. és 10. pontban említett speciális információt (a megtámadott ítélet 78. pontja).

Téves jogalkalmazás, mivel a megtámadott ítélet megállapítja, hogy a tárgyalási meghatalmazásokban előírt ütemtervben a tárgyalások lezárásának időpontja „tájékoztató jelleggel” szerepelt (a megtámadott ítélet 130. pontja).

Téves jogalkalmazás, mivel a megtámadott ítélet helytelenül állapította meg, hogy nem kell megtéríteni a megtámadott határozat elfogadásából eredő vagyoni, illetve nem vagyoni károkat (a megtámadott ítélet 147., 148. és 150. pontja).

____________