Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 10. svibnja 2017. uputio Østre Landsret (Danska) – Gert Teglgaard, Fløjstrupgård I/S protiv Fødevareministeriets Klagecenter

(predmet C-239/17)

Jezik postupka: danski

Sud koji je uputio zahtjev

Østre Landsret

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Gert Teglgaard, Fløjstrupgård I/S

Tuženik: Fødevareministeriets Klagecenter

Prethodna pitanja

1.    Treba li slučaju u kojem je poljoprivrednik povrijedio zakonom propisane zahtjeve o upravljanju i dobre poljoprivredne i okolišne uvjete u kalendarskoj godini pa se stoga primjenjuje sniženje izravnih plaćanja za poljoprivrednika (vidjeti članak 6. stavak 1. Uredbe Vijeća br. 1782/2003,1 u vezi s člankom 66. stavkom 1. Uredbe Komisije br. 796/20042 ) iznos sniženja potpore računati na temelju izravnih plaćanja za poljoprivrednika:

(a)    u kalendarskoj godini u kojoj se desila povreda, ili

(b)    u (sljedećoj) kalendarskoj godini u kojoj je utvrđena/otkrivena povreda?

2.    Dolazi li se do istog odgovora na temelju naredno donesenih pravila iz članka 23. stavka 1. Uredbe Vijeća br. 73/20093 , u vezi s člankom 70. stavkom 4. i člankom 8. točkom (a) Uredbe Komisije br. 1122/2009?4

3.    Primjenjuje li se na izračun sniženja potpore, u slučaju u kojem je poljoprivrednik povrijedio zakonom propisane zahtjeve o upravljanju i dobre poljoprivredne i okolišne uvjete u 2007. i 2008., ali je povreda prvi put utvrđena/otkrivena u 2011., Uredba Vijeća br. 1782/2003, u vezi s Uredbom Komisije br. 796/2004 ili Uredba Vijeća br. 73/2009, u vezi s Uredbom Komisije br. 1122/2009?

____________

1 Uredba Vijeća (EZ) br. 1782/2003 od 29. rujna 2003. . o utvrđivanju zajedničkih pravila za programe izravne potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike i utvrđivanju određenih programa potpore za poljoprivrednike i o izmjeni uredaba (EEZ) br. 2019/93, (EZ) br. 1452/2001, (EZ) br. 1453/2001, (EZ) br. 1454/2001, (EZ) br. 1868/94, (EZ) br. 1251/1999, (EZ) br. 1254/1999, (EZ) br. 1673/2000, (EEZ) br. 2358/71 i (EZ) br. 2529/2001(SL 2003., L 270, str. 1.).

2 Uredba Komisije (EZ) br. 796/2004 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu višestruke sukladnosti, modulacije i integriranog administrativnog i kontrolnog sustava predviđenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 1782/2003 o utvrđivanju zajedničkih pravila za programe izravne potpore za u okviru zajedničke poljoprivredne politike i utvrđivanju određenih programa potpore za poljoprivrednike (SL L 141, str. 18.).

3 Uredba Vijeća (EZ) br. 73/2009 od 19. siječnja 2009. o utvrđivanju zajedničkih pravila za programe izravne potpore za poljoprivrednike u okviru zajedničke poljoprivredne politike i utvrđivanju određenih programa potpore za poljoprivrednike, o izmjeni uredaba (EZ) br. 1290/2005, (EZ) br. 247/2006, (EZ) br. 378/2007 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1782/2003 (SL 2009., L 30, str. 16.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 3., svezak 19., str. 199.).

4 Uredba Komisije (EZ) br. 1122/2009 od 30. studenoga 2009. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 u pogledu višestruke sukladnosti, modulacije i integriranog administrativnog i kontrolnog sustava, u okviru programa izravne potpore za poljoprivrednike predviđenih u navedenoj Uredbi, kao i za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 u pogledu višestruke sukladnosti u okviru programa potpore predviđenog za sektor vina (SL 2009., L 316, str. 65.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 3., svezak 20., str. 231. i ispravak u SL-u 2013., L 246.).