Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 12. maijā iesniedza Supreme Court (Īrija) – Ryanair Ltd/The Revenue Commissioners

(lieta C-249/17)

Tiesvedības valoda – angļu

Iesniedzējtiesa

Supreme Court

Pamatlietas puses

Prasītāja: Ryanair Ltd

Atbildētājs: The Revenue Commissioners

Prejudiciālie jautājumi

Vai nākotnē īstenojams nodoms sniegt pārvaldības pakalpojumus pārņemšanas subjektam, ja šāda pārņemšana būtu sekmīga, ir pietiekams, lai noteiktu, ka iespējamais pārņēmējs veic saimniecisku darbību Sestās PVN direktīvas 1 4. panta izpratnē, lai PVN, ko iespējamais pārņēmējs ir samaksājis par precēm un pakalpojumiem, kuri tam sniegti ar mērķi veicināt attiecīgo iegādes darījumu, varētu iespējami uzskatīt par PVN priekšnodokli attiecībā uz plānoto saimniecisko darbību sniegt šādus pārvaldības pakalpojumus; un

vai var pastāvēt pietiekami “tieša un tūlītēja saikne”, ko Tiesa ir noteikusi kā prasību spriedumā Cibo 2 , starp profesionālajiem pakalpojumiem, kuri ir sniegti šādas iespējamas pārņemšanas kontekstā, un darījumiem, par kuriem nākotnē jāmaksā PVN un kuri sekmīgas pārņemšanas gadījumā nozīmētu iespējamu pārvaldības pakalpojumu sniegšanu iegādes subjektam, lai varētu atļaut atskaitīt PVN, kas ir jāmaksā par šo profesionālo pakalpojumu sniegšanu?

____________

1 Padomes 1977. gada 17. maija Sestā direktīva par to, kā saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par apgrozījuma nodokļiem — Kopēja pievienotās vērtības nodokļu sistēma: vienota aprēķinu bāze (OV 1977, L 145, 1. lpp.).

2 Spriedums, 2001. gada 27. septembris, Cibo Participations SA / Directeur régional des impôts du Nord-Pas-de-Calais, C-16/00, EU:C:2001:495.