Language of document : ECLI:EU:T:2013:9

Προσφυγή της 24ης Φεβρουαρίου 2017 – Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Δημοκρατίας της Βουλγαρίας

(Υπόθεση C-97/17)

Γλώσσα διαδικασίας: η βουλγαρική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: P. Mihaylova, C. Hermes)

Καθής: Δημοκρατία της Βουλγαρίας

Αιτήματα

Η Επιτροπή ζητεί από το Δικαστήριο:

να διαπιστώσει ότι η Δημοκρατία της Βουλγαρίας, μη κατατάσσοντας τη σημαντική για την προστασία των πτηνών περιοχή «Rila», στο σύνολό της, σε ζώνη ειδικής προστασίας, παρέλειψε να κατατάξει σε ζώνες ειδικής προστασίας τα πιο κατάλληλα, σε αριθμό και επιφάνεια, εδάφη για τη διατήρηση των ειδών πτηνών που παρατίθενται στο παράρτημα I της οδηγίας 2009/147/ΕΚ 1 περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών και, ως εκ τούτου, αθέτησε τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 4, παράγραφος 1, της εν λόγω οδηγίας·

να καταδικάσει τη Δημοκρατία της Βουλγαρίας στα δικαστικά έξοδα.

Ισχυρισμοί και κύρια επιχειρήματα

Η υπόθεση αφορά τη διατήρηση πολλών ειδών πτηνών που παρατίθενται στο παράρτημα I της οδηγίας 2009/147 και των οικοτόπων τους στην ορεινή περιοχή Rila της νοτιοδυτικής Βουλγαρίας. Η σημαντική για την προστασία των πτηνών περιοχή «Rila» είναι από τα σημαντικότερα εδάφη της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διατήρηση άνω των 130 ειδών φωλεοποιών πτηνών. 41 είδη είναι σημαντικά από απόψεως προστασίας της φύσεως σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ένα εξ αυτών απειλείται σε παγκόσμιο επίπεδο.

Κατά το άρθρο 4, παράγραφος 1, της οδηγίας 2009/147, τα είδη που παρατίθενται στο παράρτημα I αποτελούν αντικείμενο μέτρων ειδικής διατηρήσεως σε σχέση με τον οικότοπό τους, ώστε να εξασφαλισθεί η επιβίωση και η αναπαραγωγή τους στην περιοχή εξαπλώσεώς τους. Το άρθρο 4, παράγραφος 1, της οδηγίας αυτής ορίζει περαιτέρω ότι τα κράτη μέλη κατατάσσουν σε ζώνες ειδικής προστασίας τα πιο κατάλληλα, σε αριθμό και επιφάνεια, εδάφη για τη διατήρηση των ειδών αυτών.

Κατά την άποψη της Επιτροπής, η Δημοκρατία της Βουλγαρίας όφειλε να κατατάξει τη σημαντική για την προστασία των πτηνών περιοχή «Rila», στο σύνολό της, σε ζώνη ειδικής προστασίας, κάτι το οποίο δεν έπραξε έως τώρα. Η Επιτροπή προσκομίζει αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τη σημασία που έχει για την προστασία των πτηνών η μη καταταγείσα σε ζώνη προστασίας περιοχή «Rila».

____________

1 Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (ΕΕ 2010, L 20, σ. 7).