Language of document :

Žalba koju je 5. lipnja 2017. podnijela Republika Estonija protiv presude Općeg suda (prvo prošireno vijeće) od 24. ožujka 2017. u predmetu T-117/15, Republika Estonija protiv Europske komisije

(predmet C-334/17 P)

Jezik postupka: estonski

Stranke

Žalitelj: Republika Estonija (zastupnik: N. Grünberg)

Druge stranke u postupku: Europska komisija, Republika Latvija

Zahtjevi

Žalitelj od Suda zahtjeva da,

ukine presudu Općeg suda Europske unije od 24. ožujka 2017. u predmetu T-117/15, u dijelu u kojem je odbacio tužbu Republike Estonije od 4. ožujka 2015. kao nedopuštenu;

vrati predmet na ponovno odlučivanje Općem sudu kako bi presudio o zahtjevima koje je Republika Estonija iznijela u svojoj tužbi od 4. ožujka 2015.;

naloži tuženiku snošenje troškova.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

1.    Opći sud povrijedio je pravo Unije jer je odlučio da se presude Pimix1 , Češka Republika/Komisija2 i Republika Latvija/Komisija3 ne mogu smatrati novim i bitnim činjenicama u smislu sudske prakse i da je zbog toga tužba Republike Latvije od 4. ožujka 2015. za poništenje odluke sadržane u dopisu Europske komisije od 22. prosinca 2014. (Ares[2014]4324235) nedopuštena.

2.    Kao drugo, Opći sud je u točkama 13. i 84. svoje presude od 24. ožujka 2017. pogrešno naveo da je Uredba br. 60/20044 objavljena na estonskom jeziku u Službenom listu Europske unije 4. srpnja 2004. dok je do to te objave zapravo došlo 4. srpnja 2005. Opći sud je zbog toga na temelju pogrešnih činjenica došao do zaključka o mogućnosti naplate poreza za viškove zaliha šećera koji nisu povučeni s tržišta od gospodarskih subjekata isključivo na temelju nacionalnog prava.

3.    Kao treće, Opći sud je povrijedio obvezu obrazlaganja. Preciznije, nije se bavio obvezom prijave viškova zaliha šećera 1. svibnja 2004. te je zbog toga nerazumljiv njegov zaključak prema kojem izostanak pravovremene objave Uredbe br. 60/2004 u Službenom listu Europske unije na estonskom jeziku nije sprečavalo Republiku Estoniju da se pozove na nacionalno pravo radi naplate poreza za viškove zaliha šećera koji nisu povučeni s tržišta od gospodarskih subjekata.

____________

1     Presuda od 12. srpnja 2012., Pimix, C-146/11, EU:C:2012:450

2     Presuda od 29. ožujka 2012., Češka Republika/Komisija, T-248/07, EU:T:2012:170

3     Presuda od 29. ožujka 2012., Republika Latvija/Komisija, T-262/07; EU:T:2012:171

4     Uredba Komisije (EZ) br. 60/2004 od 14. siječnja 2004. o utvrđivanju prijelaznih mjera u sektoru šećera zbog pristupanja Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Mađarske, Malte, Poljske, Slovenije i Slovačke (SL 2004., L 9, str. 8.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 3., svezak 26., str. 166.)