Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Judicial da Comarca de Braga (Portugalsko) dne 1. června 2017 – Caixa Económica Montepio Geral v. Carlos Samuel Pimenta Marinho a další

(Věc C-333/17)

Jednací jazyk: portugalština

Předkládající soud

Tribunal Judicial da Comarca de Braga

Účastníci původního řízení

Oprávněná v exekučním řízení: Caixa Económica Montepio Geral

Povinní v exekučním řízení: Carlos Samuel Pimenta Marinho, Maria de Lurdes Coelho Pimenta Marinho, Daniel Pimenta Marinho, Vera da Conceição Pimenta Marinho

Předběžná otázka

Brání unijní právo – v rozsahu, v němž přiznává občanům Unie základní právo na ochranu spotřebitele a základné právo na rovné zacházení s občany a podniky, která jsou zakotvena v článku 38 a v článku 21 [Listiny základních práv Evropské unie] – vnitrostátní právní úpravě [jediný článek zákonného dekretu č. 32765 ze dne 29. dubna 1943, který stanoví výjimku ze všeobecného režimu upraveného v článku 1143 Código Civil (občanský zákoník)], když tato právní úprava stanoví, že s bankovním sektorem se má zacházet jinak, než s ostatními občany a podniky, pokud jde o formu smlouvy o úvěru, přičemž pro smlouvy o úvěru uzavřené bankovními institucemi stanoví jednodušší formu.

____________