Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Judicial da Comarca de Braga (Portugal) 1. juunil 2017 – Caixa Económica Montepio Geral versus Carlos Samuel Pimenta Marinho jt

(kohtuasi C-333/17)

Kohtumenetluse keel: portugali

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal Judicial da Comarca de Braga

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Caixa Económica Montepio Geral

Kostjad: Carlos Samuel Pimenta Marinho, Maria de Lurdes Coelho Pimenta Marinho, Daniel Pimenta Marinho, Vera da Conceição Pimenta Marinho

Eelotsuse küsimus

Kas liidu õigusega – kuna selles tunnustatakse liidu kodanike põhiõigust tarbijakaitsele ja põhiõigust võrdsele kohtlemisele kodanike ja ettevõtjate vahel, mis on sätestatud vastavalt [Euroopa Liidu põhiõiguste harta] artiklis 38 ja artiklis 21 – on vastuolus liikmesriigi õigusnorm (29. aprilli 1943. aasta dekreetseaduse nr 32765, millega kehtestatakse erand tsiviilseadustiku artiklis 1143 ette nähtud üldisest korrast (Decreto-Lei n.º 32765. de 29 de abril de 1943, que exceciona o regime geral constante do [artigo] 1143.º do C. Civil)) ainus artikkel, kuna sellega on pangandussektorile ette nähtud ülejäänud kodanike ja ettevõtjatega võrreldes teistsugune kohtlemine laenulepingu vorminõuete osas, nähes pankade sõlmitud laenulepingute puhul ette vähem ranged vorminõuded?

____________