Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Varhoven kasatsionen sad (Bulgaaria) 6. juunil 2017 – Neli Valcheva versus Georgios Babanarakis

(kohtuasi C-335/17)

Kohtumenetluse keel: bulgaaria

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Varhoven kasatsionen sad

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Neli Valcheva

Vastustaja: Georgios Babanarakis

Eelotsuse küsimused

Kas nõukogu 27. novembri 2003. aasta määruse (EÜ) nr 2201/20031 , mis käsitleb kohtualluvust ning kohtuotsuste tunnustamist ja täitmist kohtuasjades, mis on seotud abieluasjade ja vanemliku vastutusega, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1347/2000, artikli 1 lõike 2 punktis a ja artikli 2 punktis 10 kasutatud mõistet „suhtlusõigus“ tuleb tõlgendada nii, et lisaks vanemate ja lapse vahelisele suhtlusele hõlmab see ka suhtlust muude sugulastega kui vanemad, nimelt suhtlust vanavanematega?

____________

1 EÜT 2003, L 338, lk 1.