Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná High Court (Irsko) dne 30. května 2017 – People Over Wind, Peter Sweetman v. Coillte Teoranta

(Věc C-323/17)

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

High Court (Irsko)

Účastníci původního řízení

Žalobci: People Over Wind, Peter Sweetman

Žalovaná: Coillte Teoranta

Předběžná otázka

Je možné, a případně za jakých okolností, zohlednit zmírňující opatření při provádění screeningu pro účely odpovídajícího posouzení podle čl. 6 odst. 3 směrnice o stanovištích1 ?

____________

1 Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Úř. věst. 1992, L 206, s. 7).