Language of document :

Valitus, jonka HB ym. ovat tehneet 5.4.2017 unionin yleisen tuomioistuimen (ensimmäinen jaosto) asiassa T-361/14, HB ym. v. Euroopan komissio, 6.6.2017 antamasta tuomiosta

(Asia C-336/17 P)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Valittajat: HB ym. (edustaja: Dr. P. Brockmann, Rechtsanwalt)

Muu osapuoli: Euroopan komissio

Valittajan vaatimukset

Valittajat vaativat, että unionin yleinen tuomioistuin

1.    kumoaa unionin tuomioistuimen asiassa T-361/14, HB ym. vastaan komissio, 5.4.2017 antaman tuomion, jolla kanne hylättiin perusteettomana ja kantajat velvoitettiin korvaamaan oikeudenkäyntikulut, ja palauttaa asian unionin yleiseen tuomioistuimeen suullisen käsittelyn uusimista varten,

    toissijaisesti

2.    ratkaisee asian itse ja vahvistaa ihmisten ja eläinten psykologisen vuorovaikutuksen kuuluvat unionin toimivaltaan, jos se katsoo, että sillä on tästä riittävät tiedot

3.    joka tapauksessa velvoittaa Euroopan komissio korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Ensimmäinen valitusperuste: Menettelyvirhe, koska kuulemisperiaatetta on loukattu, kun

–    edustajana oleva asianajaja ja tuomarit estivät sen toteamisen, että ensimmäinen kantaja saapui ajoissa 27.9.2016 pidettyyn suulliseen käsittelyyn, sillä tuomioistuimen virkamies kielsi alaikäisen tyttären läsnäolon, koska tämän lastenhoitaja oli myöhästynyt, ja tämän vuoksi kantajalta evättiin pääsy käsittelyyn eikä hänen omien tietojensa vastaisesti hänen läsnäolostaan myöskään ilmoitettu edelleen tuomareille tai heidän sijaisilleen

–    myöskään muille kantajille ei ilmoitettu, että heidän olisi pitänyt ilmoittautua läsnä oleviksi istuntosalissa, jotta heidät olisi otettu huomioon, kun he olivat saapuneet tosin ennen käsittelyn alkamista, mutta kutsussa ilmoitetun kellonajan jälkeen,

minkä vuoksi kirjallisesti pyydetyt asianosaisten kuulustelut estettiin, ja tämä johti valittajien mukaan virheelliseen oikeudelliseen arviointiin eli kanteen perusteettomuuteen.

Toinen valitusperuste: menettelyvirhe todisteiden liian aikaisen arvioinnin vuoksi, koska

–    kaikki todistelutarjoukset hylättiin perusteettomasti ja virheellisesti

–    erityisesti tieteidenvälisten kysymysten osalta ei sallittu asiantuntijoiden lausumia

–    asianosaisille ei esitetty kirjallisia tai suullisia kysymyksiä

ja tämän täytyi valittajien mukaan johtaa virheelliseen oikeudelliseen arviointiin eli kanteen perusteettomuuteen.

Kolmas valitusperuste: Siinä tapauksessa, että unionin tuomioistuin katsoo etiikan joka tapauksessa ihmisoikeuksiin liittyväksi kysymykseksi ja painavaksi integrointivaatimukseksi, sisällöllinen päätös voitaisiin tehdä oikeudenkäyntiasiakirjojen avulla.

____________