Language of document :

2017 m. birželio 7 d. Sąd Okręgowy w Szczecinie (Lenkija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Feniks Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie / Azteca Products & Services SL z siedzibą w Alcora

(Byla C-337/17)

Proceso kalba: lenkų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Feniks Sp. z o.o.

Atsakovė: Azteca Products & Services SL

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar byla, iškelta pagal ieškinį pirkėjui, kurio buveinė yra vienoje iš valstybių narių, dėl kitos valstybės narės teritorijoje esančio nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties, kuri buvo sudaryta ir visa įvykdyta tos kitos valstybės narės teritorijoje, pripažinimo negaliojančia dėl žalos pardavėjo kreditoriams yra „byla, kylanti iš sutarties“, kaip tai suprantama pagal 2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose1 pripažinimo ir vykdymo <...> 7 straipsnio 1 punkto a papunktį?

2.    Ar į pirmąjį klausimą reikia atsakyti remiantis principu acte éclairé atsižvelgiant į 1992 m. birželio 17 d. Sprendimą [Handte / Traitements mécano-chimiques des surfaces SA], C-26/91, nepaisant to, kad jis buvo susijęs su gamintojo, negalėjusio numatyti, kam prekė bus toliau perduota ir kas galės pateikti reikalavimus dėl prekės, atsakomybe už prekės trūkumus, o norint pareikšti ieškinį pirkėjui „dėl pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia“, atsižvelgiant į žalą pardavėjo kreditoriams, reikalaujama, kad pirkėjas žinotų, jog teisinis aktas (pirkimo-pardavimo sutartis) buvo sudarytas pažeidžiant kreditorių teises, todėl pirkėjas turi atsižvelgti į tai, kad pardavėjo kreditorius gali pareikšti tokį ieškinį?

____________

1 OL L 351, p. 1.