Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Corte d’appello di Roma (Itaalia) 1. juunil 2017 – Martina Sciotto versus Fondazione Teatro dell’Opera di Roma

(kohtuasi C-331/17)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Corte d’appello di Roma

Põhikohtuasja pooled

Apellant: Martina Sciotto

Vastustaja: Fondazione Teatro dell’Opera di Roma

Eelotsuse küsimus

Kas sellised liikmesriigi õigusnormid (eriti muudetud redaktsioonis 29. juuni 2010. aasta seadusena nr 100 kinnitatud 30. aprilli 2010. aasta dekreetseaduse nr 64 artikli 3 lõige 6), mis jätavad süvamuusikasihtasutuste töötajate tähtajalised töösuhted üldiselt välja reegli alt, mille kohaselt on tavaline töösuhte vorm tähtajatu, ning mida seega tuleb tõlgendada nii, et need liberaliseerivad sellised suhted täielikult, nägemata töösuhte tähtajatuks muutmise (stabiliseerimise) ja/või kahju hüvitamise meetmeid ette isegi siis, kui korduvate lepingute kestus on enam kui kolm aastat (või muu ajavahemik), on vastuolus Euroopa õigusnormidega (eriti 18. märtsil 1999 sõlmitud raamkokkuleppe tähtajalise töö kohta – mis on esitatud direktiivi 1999/70/EÜ (nõukogu 28. juuni 1999. aasta direktiiv 1999/70/EÜ, milles käsitletakse Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni (ETUC), Euroopa Tööandjate Föderatsiooni (UNICE) ja Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse (CEEP) sõlmitud raamkokkulepet tähtajalise töö kohta1 ) lisas – klausliga 5?

____________

1 ELT L 175, lk 43; ELT eriväljaanne 05/03, lk 368.