Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria (Itaalia) 31. mail 2017 – Amt Azienda Trasporti e Mobilità SpA jt versus Atpl Liguria - Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale SpA, Regione Liguria

(kohtuasi C-328/17)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria

Põhikohtuasja pooled

Kaebajad: Amt Azienda Trasporti e Mobilità SpA, Atc Esercizio SpA, Atp Esercizio Srl, Riviera Trasporti SpA, Tpl Linea Srl

Vastustajad: Atpl Liguria - Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale SpA, Regione Liguria

Eelotsuse küsimus

Kas sellised liikmesriigi õigusnormid, mis tunnustavad ettevõtjate võimalust hankemenetluse dokumente vaidlustada ainult siis, kui neid vaidlustavad sel hankel osalemise taotluse esitanud ettevõtjad, isegi kui nõudega soovitakse terve hankemenetlus algusest peale vaidlustada, sest hankedokumentide tõttu on pakkumuse edukaks osutumine ülimalt ebatõenäoline, on vastuolus riiklikke tarne- ja ehitustöölepingute sõlmimise läbivaatamise korra kohaldamisega seotud õigus- ja haldusnormide kooskõlastamist puudutava direktiivi 89/665/EMÜ1 artikli 1 lõigetega 1, 2 ja 3 ning artikli 2 lõike 1 punktiga b?

____________

1     Nõukogu 21. detsembri 1989. aasta direktiiv 89/665/EMÜ riiklike tarne- ja ehitustöölepingute sõlmimise läbivaatamise korra kohaldamisega seotud õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta (EÜT L 395, lk 33; ELT eriväljaanne 6/1, lk 246).